• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

26 apr 2023 klocka 09.00 - 12.00

Att upptäcka våld i nära relation med FREDA kortfrågor

Illustration av socialarbetare i soffa med barn

Personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänsten måste ha kunskaper om och förmåga att se tecken och samtala med den som utsatts för våld. För att kunna ställa frågor och veta hur vi ska förmedla stöd och hjälp behövs kunskap och information samt stöd från ledning och i arbetsrutiner.

Som en grund för detta arbete bjuder länstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro in till ett digitalt utbildningstillfälle där du får grundläggande kunskap om våld i nära relation och verktyg för att ställa frågor och samtala om våld i nära relation.

Läs mer om FREDA kortfrågor på Socialstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Innehåll

  • Kunskap om våld i nära relation och dess konsekvenser på individ- och samhällsnivå.
  • Varför är det viktigt att upptäcka våld?
  • Att fråga om våld med hjälp av manualbaserade instrument som FREDA kortfrågor.
  • Hur skapar vi förutsättningar för att fråga om våld i vår organisation?
  • Övning ger färdighet – prova på att ställa frågor om våld i nära relation.

Syfte

Att du som deltar känner dig trygg i att ställa frågor om våld och har den kunskap som behövs för att i ett första skede möta personer som utsatts för våld i nära relation.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personal inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst i ovan nämnda län. Utbildningen riktar sig även till dig som i ditt arbete vill börja fråga om våld.

Utbildningen är en grundutbildning och riktar sig inte till dig som har kunskap och erfarenhet av att ställa frågor om våld.

Webbkurs om våld

För att du i större utsträckning ska kunna ta till dig innehållet i utbildningen rekommenderar vi att du har baskunskaper om våld i nära relationer. Som deltagare bör du innan utbildningen genomföra introduktionskursen på webbkursomvåld.se Länk till annan webbplats.. Webbkursen tar cirka 3 timmar att genomföra.

Var:
Digitalt.
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
19 apr 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Du kan inte anmäla dig längre. Sista anmälningsdag var den 19 april klockan 23.59.

Kontakt