16- 20 okt 2023 klocka 09.00 - 14.45

Social hållbarhetsvecka 2023

Människor håller om varandra, samarbetar

Länsstyrelsen i Uppsala län arrangerar tillsammans med aktörer från länet en vecka fylld av aktiviteter inom området social hållbarhet. Veckan kommer innehålla föreläsningar, workshops och seminarier på olika teman.

Bakgrund

I Uppsala län finns Råd för social hållbarhet, ett samverkansorgan som leds av Länsstyrelsen i samverkan med Region Uppsala och där länets samtliga kommuner, Arbetsförmedlingen, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Migrationsverket, Polisen, Försäkringskassan, Kriminalvården, Nationellt Centrum för Kvinnofrid och Åklagarmyndigheten ingår. Rådet har gemensamma prioriteringar och mål för att öka möjligheten till ett gott liv på lika villkor för länets befolkning.

Under Social hållbarhetsvecka tar vi avstamp i Råd för social hållbarhets sakområden och målsättningarna i Agenda 2030. Tanken är att samla dessa frågor i ett brett sammanhang under vecka 42 för att belysa att social hållbarhet är ett område där flera värden är lika viktiga, de kan samverka med varandra och utgör en helhet.

Fokus och innehåll

Social hållbarhetsvecka 2023 belyser särskilt områdena:

  • Jämställdhet och mäns våld mot kvinnor
  • ANDTS (Alkhol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel) och brottsförebyggande frågor
  • Mänskliga rättigheter
  • Inkluderande arbetsmarknad
  • Integration
  • God och jämlik hälsa

Under veckan erbjuds möjligheter att ta del av forskning och beprövad erfarenhet, se utmaningar och utvecklingsmöjligheter och lära av varandra. Förhoppningen är att veckan ska bidra med kunskap och inspiration för dig som arbetar med frågor som rör social hållbarhet, människor och samhälle såväl lokalt som regionalt. Veckan ger också möjlighet att lyfta goda exempel från länet, hitta nya kontakter och skapa synergieffekter i framtida samverkan.

Program

Sociala hållbarhetsveckan pågår under vecka 42. Varje dag har ett tema och programmet för respektive dag samt möjlighet att anmäla dig hittar du via länkarna nedan:

Måndag 16 oktober: Ett Uppsala län som inte lämnar någon utanför

Tisdag 17 oktober: Maskulinitet som riskfaktor - män och mansnormer

Onsdag 18 oktober: Trygghetens pris

Torsdag 19 oktober: Intersektionalitet och diskriminering

Fredag 20 oktober: Mot en god och jämlik hälsa i Uppsala län

Målgrupp

Du som arbetar eller är förtroendevald inom kommun, statlig myndighet eller civilsamhällesorganisation med frågor som rör social hållbarhet, människor och samhälle.

Var:
Måndagens, torsdagens och fredagens program ges digitalt via Teams. Tisdagen ges på Clarion Gillet i Uppsala och onsdagen på Uppsala konsert och kongress (UKK) i Uppsala. Se vidare information i respektive program via länkarna ovan..
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
09 okt 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss