03 maj 2023 klocka 08.30 - 16.00

Att upptäcka och agera för att förhindra brott i nära relation

två personer som samtalar

Välkommen till en dag med fokus på våldsutövare och hur vi gemensamt kan stärka samverkan i Uppsala län mellan Polisen, socialtjänst och hälso- och sjukvård i arbetet med personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relation.

Syftet med dagen är hur myndighetssamverkan gör arbetet med våldsutövare mer effektivt och samverkan ur ett sekretessperspektiv – när sekretessen kan brytas för att förhindra vålds-, frids- eller sexualbrott.

Program

08:30 Kaffe och smörgås

09:00 Länsstyrelsen hälsar välkommen

09:15 Vem är våldsutövaren? En gemensam förståelse av våldsutövande i nära relation - Susanne Strand, docent i kriminologi och forskningsledare för Centrum för våldsstudier vid Örebro Universitet.

10:00 Att upptäcka våldsutövare i hälso- och sjukvården - Kerstin Karlqvist Falk, barnmorska med inriktning mot andrologi.

10:20 Socialtjänstens ansvar för våldsutövare - Tobias Ederyd, Tierps kommun och Terese Jordahl och Veronica Rehn, Enköpings kommun

10:40 Polisens arbete med beteendeförändringar hos våldsamma gärningspersoner, RRI - Josefina Gunér, polisinspektör och förhandlare.

11:00 Paus

11:15 Sekretessbrytande regler för att förhindra vålds-, frids- och sexualbrott - Angelica Dipeders, advokat.

12:15 Lunch

13:15 Dödligt våld och psykisk ohälsa - Klara Hradilova Selin, forskare och utredare Brottsförebyggande Rådet 

13:45 Workshop - hur kan vi stärka samverkan för att förhindra brott i nära relation? Inklusive fikapaus.

14:45 Självmordstendenser, en riskfaktor för grovt våld & partnermord. Ett operativt initiativ med en Högriskgrupp från Region Mitt byggd på kriminologisk forskning. - Anders Östlund, kriminolog vid Polisen Region Mitt

15:30 Sammanfattning och avslut

16:00 Slut

Målgrupp

Dagen riktar sig till yrkesverksamma inom Polisen, socialtjänst samt hälso- och sjukvård som i sitt arbete möter personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relation.

Kostpreferenser och hjälpmedel

Kontakta eller meddela organisatören.

Var:
Clarion Hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala
Kostnad:
Ingen kostnad. Lunch och fika ingår.
Sista anmälningsdag:
18 apr 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Du kan inte anmäla dig längre. Sista anmälningsdag var den 18 april klockan 23.59.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss