Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

27 feb 2023 klocka 13.00 - 14.30

Regionalt forum för jämställdhet och jämlikhet - digital informationsträff

Digital informationsträff, färgade händer i ring.

Strateger, utvecklingsledare, enhetschefer inom region, kommuner, statliga myndigheter och andra med uppdrag inom jämställdhet och jämlikhet/mänskliga rättigheter hälsas varmt välkomna till denna digitala informationsträff!

På träffen presenteras kort de nationella uppdrag som länsstyrelsen har inom jämställdhet och mänskliga rättigheter. Vi vill även öppna för dialog kring vilket samarbets- och stödbehov som finns inom dessa uppdrag i länet.

Bland annat har Länsstyrelserna fått regeringsuppdrag att under 2023 ta fram en länsstrategi för att öka jämställdheten och jämlikheten i länet. På denna träff presenteras uppdraget och vad som förväntas samt samtal kring hur vi kan samverka kring framtagandet.

Maria Norberg
Regional samordnare jämställdhet och mänskliga rättigheter

Irene Nyman
Regional samordnare för funktionshinder och nationella minoriteter​

Var:
Skype
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
24 feb 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Du kan inte anmäla dig längre. Sista anmälningsdag var den 24 februari klockan 23.59.

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss