09 mar 2023 klocka 09.00 - 14.30

Digital kurs om om lähäckar

En grusväg med växter, lähäck, längs ena sidan.

Foto: Kirsten Jensen, Länsstyrelsen Västra Götaland

Varför ska man anlägga lähäckar? Under denna halvdagskurs får vi veta mer om hur just lähäckar fungerar.

Att skapa ett bra mikroklimat är grundläggande för alla odlingar. Möjligheten att ge lä åt odlingen är en viktig faktor för att åstadkomma detta. Lähäckar är ett bra sätt, som kan förbättra klimatzonen med upp till 1,5 zon, och även kan hjälpa till i växtskyddet genom att gynna nyttodjur.

Vi går igenom principerna för hur en lähäck byggs upp och diskuterar även för- och nackdelar med lähäckar. Vidare diskuterar vi vilka växter som kan användas och vara till nytta i en lähäck. Slutligen går vi igenom anläggning, plantering och skötsel. Rune Karlsson, Stora Holmen, Norra Vånga/Kvänum, lähäckspionjär sedan 40 år på Varaslätten berättar också om sina lähäckar och erfarenheterna av dem.

Kursledare är Kirsten Jensen, rådgivare för frukt och bär samt fleråriga grönsaker vid Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Aktiviteten arrangeras av länsstyrelserna i Stockholms, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro län i samarbete med Föreningen Sörmlandsäpplen och riktar sig till alla odlare som är i behov av lähäckar vid sina odlingar.

EU-flagga för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsområden
Var:
Skype, länk till mötet skickas ut till anmälda deltagare efter sista anmälningsdag
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
06 mar 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss