09- 22 mar 2023 klocka 08.30 - 16.30

Basutbildning om riskbruk, missbruk och beroende

Missbruk

Två dagar som ger aktuell och grundläggande kunskap om olika former av beroendeproblematik. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i Uppsala län.

Utbildningen arrangeras av den länsgemensamma forsknings- och utvecklingsenheten FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S) i samverkan med U-FOLD och CESAR via Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Uppsala län och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Läs mer om utbildningen och anmälan Länk till annan webbplats.

Var:
Plats meddelas senare via Region Uppsalas webbplats.
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
28 feb 2023

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss