24 mar 2023 klocka 09.00 - 15.00

Regional funktionsträff för stabschefer

Kurskatalog

Träff för placerade i krisberedskapsorganisationer i Uppsala län som syftar till att lära av varandra och stärka samverkan.

Om träffen

Välkommen till en träff som syftar till att utveckla och stärka samverkan mellan aktörer i Uppsala läns krisberedskapsorganisationer på funktionsnivå. Kännedom om aktörers ansvarsområden underlättar samordningen vilket i förlängningen ökar totalförsvarsförmågan.

Innehåll

Träffen innehåller en mix av kunskapshöjande moment, övning och samverkansaktiviteter.

Målgrupp

Personer som verkar som stabschefer och stabssekreterare i krisberedskapsorganisationer hos aktörer inom C-sam.

Förberedelser

Deltagaren ska känna till sin roll och funktion i krisberedskapsorganisationen. Läs din egen aktörs krishanteringsplan inklusive krisorganisationens uppbyggnad, stabsinstruktion, checklistor/rollkort för stabschef/stabssekreterare.

Kostpreferenser och hjälpmedel

Kontakta eller meddela organisatören.

Var:
Länsstyrelsens ledningsplats
Kostnad:
Utbildningen är kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
01 mar 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 23 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 1 mars 2023 kockan 23:59


Kontakt