19 apr 2023 klocka 09.00 - 16.00

Övnings­utvärdering

Kurskatalog

Övningar är ett av de viktigaste verktygen för att stärka förmågan att hantera olyckor och samhällsstörningar. I denna kurs får du som övningsutvärderare verktyg för att kunna utvärdera din egen organisations deltagande i en samverkansövning.

Bakgrund

Övningar är ett av de viktigaste verktygen för att stärka förmågan att hantera olyckor och samhällsstörningar. En övningsutvärderare är en del av övningsledningen och genomför nödvändiga förberedelser inför en samverkansövning samt utvärderar och bearbetar sedan resultatet. Utbildningen syftar till att deltagarna ska kunna planera och genomföra övningsutvärdering inom den egna organisationen. Utbildningen bidrar också till nätverksskapande mellan övningsutvärderare hos deltagande organisationer.

Mål

  • Kunna planera, leda och erfarenhetshantera egen organisations utvärdering av övning

Innehåll

  • Övningsutvärderarens roll och ansvar före, under och efter en samverkansövning
  • Arbete med målformuleringar
  • Utvärdering av övning
  • Förankringsarbete och resursåtgång

Målgrupp

Aktörer i Uppsala län med ansvar för samhällsskydd och beredskap på lokal, regional eller nationell nivå och specifikt personer som har eller ska ha rollen som övningsutvärderare vid samverkansövningar på lokal eller regional nivå.

Förkunskapskrav

Deltagaren ska ha god kunskap om sin organisations krisberedskapsorganisation och övningsplanering.

Kostpreferenser och hjälpmedel

Kontakta eller meddela organisatören.

Var:
Länsstyrelsens ledningsplats
Kostnad:
Utbildningen är kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
19 mar 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 17 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 19 mars klockan 23:59


Kontakt