• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

22 mar 2023 klocka 09.00 - 15.00

Informations­­delning och lägesbild

Kurskatalog

Välkommen till en utbildning med syfte att utveckla deltagarens förståelse för informationsdelningens roll vid samhällsstörningar samt att utveckla deltagarens färdigheter att sammanställa lägesbilder.

Bakgrund

Under hanteringen av en samhällsstörning är informationsdelning och framställandet av lägesbilder centralt för hur vi lyckas med vårt uppdrag. Denna utbildning syftar därför till att utveckla deltagarens förståelse för informationsdelningens roll vid samhällsstörningar samt utveckla deltagarens kunskaper och färdigheter att sammanställa lägesbilder och samlade lägesbilder.

Mål

  • Beskriva förutsättningar och arbetssätt för att dela information i syfte att skapa och dela lägesbilder
  • Redogöra för processen med att sammanställa lägesbilder och samlade lägesbilder
  • Beskriva olika analysmodeller för lägesbilder
  • Utveckla färdighet att sammanställa lägesbilder och samlade lägesbilder

Målgrupp

Aktörer i Uppsala län med ansvar för samhällsskydd och beredskap på lokal, regional eller nationell nivå, specifikt personer med uppgift att sammanställa en lägesbild vid en händelse.

Förkunskapskrav

För att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningens innehåll bör du ha grundläggande kunskaper om den svenska modellen för hantering av samhällsstörningar, aktörers roller och ansvar, aktörsgemensamma former och kriskommunikation.


Kostpreferenser och hjälpmedel

Kontakta eller meddela organisatören.

Var:
Länsstyrelsens ledningsplats
Kostnad:
Utbildningen är kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
01 mar 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Du kan inte anmäla dig längre. Sista anmälningsdag var den 1 mars 2023 klockan 23:59.

Kontakt