17 mar 2023 klocka 09.00 - 15.15

Med folkhälsan i skottlinjen – förebygga brott, våld och psykisk ohälsa bland barn och unga

Prevention är livsviktigt bild

Länsstyrelsen och Region Uppsala bjuder in till en kunskapsdag om hur du som förtroendevald kan skapa goda möjligheter för barn och unga, på lokal och regional nivå, så de får en god jämlik hälsa och trygg uppväxt. Dagen kommer att blandas med information, inspiration och workshops.

Forskning visar att det finns liknande orsaksfaktorer till många av de samhällsutmaningar som finns idag inom våld, brott, droger, psykisk ohälsa, utanförskap och ohälsosamma levnadsvanor.

Genom att rikta främjande och förebyggande insatser tidigt och till flera (grupper eller individer) får det positiva effekter på många problemområden och ger samhällsekonomiska vinster.

Boka in denna dag redan nu. Du som förtroendevald kan genom dina beslut skapa goda möjligheter för dagens barn och unga!

Figur, Uppsala läns preventionsstjärna

Uppsala läns preventionsstjärna illustrerar hur närliggande förebyggande frågor är sammanlänkade genom gemensamma risk- och skyddsfaktorer. Bygger på preventionsstjärnan framtagen av Länsstyrelsen Stockholms län.

Målgrupp

Dagen riktar sig till särskilt utvalda förtroendevalda och högre chefer inom Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län.

08.30 - 09.00. Kaffe/te och smörgås.

09.00 Inledning av landshövding och en regionpolitiker.

09.15 Länsstyrelsen och Region Uppsala inleder dagen - Moderatorerna Anna Haid (länsstyrelsen) och Carina Hesse Bohlin (Hälsoäventyret – Region Uppsala).

09.45 Vi vill vara delaktiga och har viktiga perspektiv - Barn och unga från länet och Hälsoäventyret i Uppsala län.

10.00 PAUS

10.15 Vad kan du göra för att skapa goda förutsättningar i det förebyggande arbetet -Camilla Pettersson, filosofie doktor i folkhälsovetenskap.

11.15 Hur kan vi som politiker skapa rätt förutsättningar? - Workshop och sedan samtal i storgrupp.

12.00 LUNCH

12.45 Kriminella nätverk och tillströmningen av barn och unga, Carin Götblad, polismästare på NOA.

13.35 FIKAPAUS

13.50 Maskulinitetsnormer som riskfaktor, Klas Hylander - hållbarhetskonsult

14.40 Workshop

15.05 Sammanfattning av dagen

15.15 SLUT

Kostpreferenser och hjälpmedel

Meddela detta i anmälan under ”meddelande till arrangör” eller mejla någon av kontaktpersonerna.

Logotyper för Länsstyrelsen Uppsala län och Region Uppsala
Var:
Elite Hotel, Suttungs gränd 6, vid resecentrum i Uppsala.
Kostnad:
Kunskapsdagen är kostnadsfri. Vid frånvaro/sen avbokning ordna med en ersättare annars utgår en kostnad på 500 kr för ogiltig frånvaro.
Sista anmälningsdag:
22 feb 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 60 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 22 februari klockan 23.59.Kontakt

Anna Haid – Länsstyrelsen Uppsala län
Samordnare inom social hållbarhet
anna.haid@lansstyrelsen.se
Telefon 010-223 32 62

Christina Lindberg – Region Uppsala
Utvecklingsstrateg social hållbarhet
christina.lindberg@regionuppsala.se
Telefon 070-322 92 29

Kontakt