01 feb 2023 klocka 09.00 - 16.30

Svartsjuka är inte romantiskt: Nationell konferens

Texten svartsjuka är inte romantiskt på en blå bakgrund med en illustration av ett hjärta med en dolk rakt igenom.

Den 1 februari håller vi en digital nationell konferens med fokus på killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer. Konferensen utgör startskottet för kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt”, som genomförs för sjunde året i rad.

Dagen bjuder på föreläsningar om forskning på området och lokala exempel på arbete mot våld i ungas relationer.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till yrkesverksamma som möter unga exempelvis inom skola, fritid, ungdomsmottagning, socialtjänst, rättsväsende och idéburen verksamhet.

Program

09.00–09.15 Välkomna och praktisk information

09.15–09.30 Inledningstal

09.30–09.50 Om ”Svartsjuka är inte romantiskt”

09.50–09.55 Paus

09.55–10.45 Om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer – hur ser det ut och vad kan vi göra för att motverka?

10.45–11.00 Paus

11.00–12.00 Hur ser forskningen ut på området? Carolina Överlien/Sibel Korkmaz

12.00–13.00 Lunch på egen hand

13.00–14.00 Tre goda exempel – hur kan man arbeta med frågan lokalt?

14.00–14.15 Paus

14.15–14.45 Polisens arbete med frågan om våld i ungas partnerrelationer nationellt och lokalt.

14.45–14.50 Paus

14.50–15.20 ”Sexualitet, samtycke och relationer” - Skolverket berättar om de nya läroplansskrivningarna och hur det kan kopplas till arbetet mot killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer.

15:20–15:25 Paus

15.25–16.25 Panelsamtal

16.25–16.30 Avslut

Om konferensen och kampanjen

Konferensen och kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt drivs av länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten, Polismyndigheten och stiftelsen 1000 Möjligheter, som står bakom den nationella stöd- och kunskapsplattformen ungarelationer.se.

Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt pågår från den 1 februari till den 31 mars. Webbplatsen svartsjukaarinteromantiskt.se Länk till annan webbplats. riktar sig till både unga och yrkesverksamma. Här kan yrkesverksamma beställa kampanjmaterial som riktar sig till målgruppen unga, med information om våld i ungas partnerrelationer och vart unga kan vända sig om de vill ha råd och stöd. Via webbplatsen kan yrkesverksamma även hitta stödmaterial för att arbeta med frågan lokalt.

Anmälan

Du anmäler dig på Länsstyrelsen Västra Götalands webbplats.

Till anmälan

Var:
Digitalt. Konferensen kommer att teckentolkas, spelas in och textas.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
31 jan 2023

Kontakt