Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

05 dec 2022 klocka 12.00 - 16.00

Prevention är livsviktigt!

Prevention är livsviktigt bild

Vilka är civilsamhällets möjligheter och hur kan vi stärka samverkan i länet?

Välkommen till en dialog om hur vi skapar rätt förutsättningar för att stärka barn och ungas jämlika livsvillkor och trygghet.

Allt för många insatser riktade mot barn och unga sker för sent. Tidiga insatser lyser ofta med sin frånvaro och konsekvenserna blir ofta stora för det enskilda barnet och för samhället i stort.

Länsstyrelsen Uppsala län och Region Uppsala bjuder gemensamt in civilsamhällsaktörer från länet till olika temadialoger för att skapa samverkansytor. Denna dialog fokuserar på barn och ungas livsvillkor under temat Prevention är livsviktigt.

Att stärka de tidiga och långsiktiga insatserna är viktigt. Att nå fler och att arbeta mer tillsammans är vägen framåt.

Vilka möjligheter, utmaningar och resurser finns inom civilsamhället? Vad ser ni för hinder och möjligheter i det förebyggande arbetet för barn och ungas jämlika hälsa?

Eftermiddagen börjar med att vi bjuder på lunch och under seminariet kommer ni att få ta del av inspirerande och goda exempel på samverkan och insatser som genomförs av civilsamhället i Uppsala län.

Program 5 december

12:00 - 12:45 Lunch

13:00 – 13:15 Inledning Länsstyrelsen/Region Uppsala

13:15 - 13:35 Modell för stärkt samverkan inom det främjande och förebyggande arbetet (Länsstyrelsen)

Mer tillsammans

13:35 - 13:50 Stärkt samverkan tillsammans för barnets bästa? Barnombudet

Mer tidigt

13.50 – 14:05 Familjecentralen, en viktig arena för tidigt stöd

14.05 – 14.20 Att arbeta tidigt med normer och genus i skolan

14:20 – 14:30 Paus

Nå fler

14.30 – 14.45 En arena för att nå fler – Stadsmissionen

14.45 – 14.55 För att fler barn ska vilja, kunna och våga röra sig - Rörelsesatsning i skolan - RF-SISU Uppland

14.45 – 14.55 Paus

14.55 – 15:40 Vad är civilsamhällets möjligheter och hur kan vi stärka samverkan i länet? - Gruppdiskussioner

15:40 - 16:00 Vad är nästa steg?

Kostpreferenser och hjälpmedel

Kontakta eller meddela länsstyrelsens kontaktperson för evenemanget.

Var:
Clarion Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala
Kostnad:
Ingen kostnad. Lunch ingår.
Sista anmälningsdag:
25 nov 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 19 lediga platser kvar.


Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss