• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

01 dec 2022 klocka 09.00 - 10.00

Tillsyn i samverkan för att bekämpa organiserad brottslighet

Samarbete glada tjänstepersoner

Hur kan kommunen i samverkan använda sig av tillsynslagstiftningen för miljö-, alkohol och tobak för att bekämpa organiserad brottslighet?

I detta digitala morgonseminarium får du ta del av information och konkreta tips samt möjlighet att dela erfarenheter och diskutera samverkan.


Få tips om hur ni kan använda vite och beslut enligt tillsynslagstiftningen för miljö-, alkohol och tobak för att förhindra strukturerad brottslighet. Hör om styrkan i samverkan och vad myndigheter tillsammans kan göra för att förebygga och bekämpa brottslighet.

Innehåll

Vi kommer få lyssna till hur Norrköpings kommun byggde upp en samverkan kallad LOS (Lokal operativ myndighetssamverkan) för att bekämpa den organiserade brottsligheten. Arbetet utgick från tillsynslagstiftningen för miljö, alkohol och tobak samt med vetskap om att vi tillsammans i samverkan är starka och kan göra mer. Det kommmer även finnas tid för frågor, erfarenhetsutbyte och möjlighet att diskutera sektors- och kommunövergripande samverkan.

Föreläsare

Lizette Eriksson, Länsstyrelsen i Östergötland, som tidigare jobbat operativt med LOS i Norrköping.

Målgrupp

Tillsynshandläggare och enhetschefer inom kommunen, samordnare med brottsförebyggande ansvar, poliser som samverkar med kommunen för att bekämpa den organiserade brottsligheten samt handläggare på andra myndigheter (Skatteverket, Försäkringskassan, Ekobrottsmyndigheten, Kronofogden mm) som i samverkan arbetar mot den organiserade brottsligheten.

Var:
Digitalt via Skype. Länk kommer skickas ut till anmälda deltagare några dagar innan seminariet.
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
25 nov 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Du kan inte anmäla dig längre. Sista anmälningsdag var den 25 november klockan 23.59.

Kontakt