• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

09 dec 2022 klocka 09.00 - 13.00

Forskarna på slottet – tema minskad klimatpåverkan

Forskarna på slottet, norra tornet.

Länsstyrelsen välkomnar dig till en förmiddag att ta del av fyra föreläsningar på temat minskad klimatpåverkan.

Forskarna på slottet är ett initiativ av länsstyrelsen med syfte att skapa en arena för att föra ut aktuell forskning samt möjlighet till ömsesidigt utbyte mellan universiteten och övriga aktörer i länet.

Träffen den 9 december blir den elfte i ordningen och förhoppningen är att forumet ska fortsätta att bidra till att skapa nya relationer och samarbeten i länet.

Frågor

Vid frågor kontakta Anna Björkman. Kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Kostpreferenser och hjälpmedel

Kontakta Anna Björkman eller ange dina önskemål i anmälningsformuläret.


Program

08:30 Kaffe serveras

09:00 Inledning
Landshövding Göran Enander

Moderator för samtalet är Anna Karlsson, klimat- och energistrateg på länsstyrelsen i Uppsala län.

09:05 Vilka åtgärder beskriver IPCC i sin senaste rapport gällande hur vi kan minska klimatpåverkan?
Mikael Karlsson, Docent i miljövetenskap, universitetslektor i klimatledarskap, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet

Mikael Karlsson kommer att ge oss en kort överblick över helheten i IPCCs senaste rapport. Åtgärder behövs inom olika områden, däribland samhällsplanering och byggnation, el och energi, livsmedel och industri. Passet kan ses som en introduktion till förmiddagen.

09:25 Hur får vi byggnader i harmoni med distribution och produktion av el och värme?
Magnus Åberg, Docent och universitetslektor i energisystemanalys vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Uppsala universitet

Magnus Åberg kommer att tala om samspelet mellan byggnader och energisystemet för ökad energi- och resurseffektivitet.

10:00 Kort paus

10:05 Kan vi få batterier utan konfliktmetaller och hur går det med batteriåtervinningen?
Kristina Edström, Professor i oorganisk kemi, Institutionen för kemi, Uppsala universitet

Kristina Edström kommer att tala om batteriernas viktiga roll i klimatomställningen. Utvecklingen går snabbt framåt både gällande tekniska egenskaper och ökad social och miljömässig hållbarhet.

10.40 Hur får vi ett hållbart livsmedelssystem med minskad klimatpåverkan?
Elin Röös, Universitetslektor vid Institutionen för energi och teknik; Lantbrukets teknik och system, Sveriges lantbruksuniversitet

Elin Röös kommer att tala om hållbar matproduktion och konsumtion ur många olika vinklar. Hur bedömer och beräknar vi miljöpåverkan från olika produktionssystem?

11:15 Kort paus

11.20 Summering och diskussion

11.50 Avslutande ord av Göran Enander

12:00 Gemensam lunch

Anmäl dig

Var:
Uppsala slott, Representationsvåningen, Ingång A
Kostnad:
Ingen kostnad. Lunch ingår.
Sista anmälningsdag:
05 dec 2022

Kontakt