13 okt 2022 klocka 09.00 - 10.00

Frukostwebbinarium om hållbar konsumtion – cirkulär ekonomi

En jordglob ligger bland kvadratiska kartonger. Foto.

Foto: Andrii Yalanskyi

Under hösten arrangerar RUS en serie frukostwebbinarier om hållbar konsumtion, tillsammans med nationella myndigheter. Höstens tredje webbinarium handlar om cirkulär ekonomi.

För första gången har det gjorts en kartläggning av hur cirkulär Sveriges ekonomi är. Resultatet presenteras i The Circularity Gap Report. Under detta frukostwebbinarium kommer Carl Jensen, projektledare på RISE (Research Institutes of Sweden), att presentera delar från rapporten. Dessutom kommer Ylva Notini Wallén, samordnare på Delegationen för cirkulär ekonomi, att berätta om delegationen och om flytten till Naturvårdsverket och vad det innebär för arbetet framöver.

Målgrupp

Detta frukostwebbinarium riktar sig främst till miljö- och hållbarhetsstrateger, eller motsvarande, på såväl kommuner, regioner som länsstyrelser.

Arrangör

RUS står för regional utveckling och samordning i miljömålssystemet och drivs av länsstyrelserna. RUS stödjer, vägleder och samordnar länsstyrelsernas och även Skogsstyrelsens arbete, och det regionala och lokala arbetet i miljömålssystemet. Denna aktivitet arrangeras av RUS i samarbete med RISE och Delegationen för cirkulär ekonomi.

Anmälan

Anmäl dig på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats

Var:
Digitalt webbinarium, länk skickas via e-post till de som anmält sig
Kostnad:
Det är kostnadsfritt att delta
Sista anmälningsdag:
06 okt 2022

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss