06 okt 2022 klocka 09.00 - 10.00

Frukostwebbinarium om hållbar konsumtion – avfallsförebyggande arbete

En jordglob ligger i mitten mellan kvadratiska kartonger. Foto.

Foto: Andrii Yalanskyi

Under hösten arrangerar RUS en serie frukostwebbinarier om hållbar konsumtion, tillsammans med nationella myndigheter. Första tillfället, 6 oktober, handlar om avfallsförebyggande arbete och aktuellt stödmaterial för hållbar konsumtion.

Detta webbinarium hålls i samarbete med Naturvårdsverket och Konsumentverket, där Naturvårdsverket informerar om vad som är aktuellt inom det avfallsförebyggande arbetet och Konsumentverket berättar om aktuellt stödmaterial för hållbar konsumtion.

Föreläsare

Emma Schutt och Viktoria Fredholm från Konsumentverket berättar om det uppdaterade stödmaterial som finns tillgängligt hos dem i arbetet för en mer hållbar konsumtion samt om tjänsten Hallå Konsument.

Maria Ivarsson på Naturvårdsverket presenterar det aktuella internationella arbetet med avfallsförebyggande och de relevanta EU-processer som pågår just nu. På frukostwebbinariet bjuder vi även på en smakbit av Naturvårdsverkets nya vägledning till kommuner om information till hushållen.

Målgrupp

Detta frukostwebbinarium riktar sig främst till miljö- och hållbarhetsstrateger, eller motsvarande, på såväl kommuner, regioner som länsstyrelser.

Fördjupning

Möjlighet till fördjupning finns den 23 november då Länsstyrelsen Jönköping ordnar ett seminarium där vägledning gås igenom mer i detalj. Samtidigt får du praktiska tips om hur du informerar och vilka psykologiska tekniker du kan använda för att både förstärka informationen och åstadkomma varaktig beteendeförändring. Medverkar gör Maria Ivarsson och Karin Nielsen från Naturvårdsverket.

Maria är nationell expert på avfallsförebyggande, hon har en examen i psykologi med inriktning miljöpsykologi och har i rollen som kommunikatör planerat och jobbat praktiskt med ett flertal olika kommunala informations- och beteendeförändringsprojekt.

Karin har mångårig erfarenhet av att arbeta både strategiskt och praktiskt med avfallförebyggande på kommunal nivå och har arbetat med Naturvårdsverkets vägledning.

Arrangör

RUS står för regional utveckling och samordning i miljömålssystemet och drivs av länsstyrelserna. RUS stödjer, vägleder och samordnar länsstyrelsernas och även Skogsstyrelsens arbete, och det regionala och lokala arbetet i miljömålssystemet. Detta webbinarium arrangeras av RUS i samarbete med Naturvårdsverket och Konsumentverket.

Anmälan

Anmäl dig på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats

Var:
Digitalt webbinarium, länk skickas via e-post till de som anmält sig
Kostnad:
Det är kostnadsfritt att delta
Sista anmälningsdag:
30 sep 2022

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss