28 nov 2022 klocka 14.00 - 16.40

Partnerskapet för landsbygds­utveckling

Länsstyrelsens logotyp

Välkommen den 28 november kl 14–17 till partnerskapsmöte med temat ”Extern finansiering”.

Detta partnerskapsmöte syftar till att ge information om läget i det kommande landsbygdsprogrammet samt för Leaderområden som berör Uppsala län.

Vi har förlängt programmet för att ge mer utrymme åt Leader för att prata nuläge och framtid.

Talarna kommer presentera ämnena och lämna utrymme för inspel och frågor. Se program nedan. Mötet kommer att hållas digitalt.

Program

14:00–14:10 Inledning och välkomna

14:10–14:20 Lägesrapport nuvarande landsbygdsprogram
Maria Axelsson, Länsstyrelsen Uppsala län

14:20–15:10 Nuläge inför det nya landsbygdsprogrammet
Länsstyrelsen, Enheten för landsbygdsutveckling

15:10–15.30 Paus och reflektioner

15:30–15:50 Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling
Sven Uhlås, Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

15:50–16:10 Leader Nedre Dalälven
Lotta Heimersson, Leader Nedre Dalälven

16:10–16:30 Leader Mälardalen
Mia Lundqvist, Leader Mälardalen

16:30-16:40 Avslut och information om kommande partnerskapsmöte

EU logotyp
Var:
Digitalt, länk skickas ut innan mötet till de som anmält sig.
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
23 nov 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte möjligt att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 23 november klockan 23.59.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Frågor om landsbygdsutveckling

Telefon växel 010-223 30 00