25 nov 2022 klocka 09.00 - 12.00

Våld i hemmet – en arbetsgivarfråga?

Illustration av kupad hand med sittande figurer i – bry sig om sina anställda

Länsstyrelsen Uppsala län, Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) och
Region Uppsala bjuder in till utbildning för att sätta fokus på våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck som en viktig fråga i
arbetslivet och för arbetsgivare.

Våld i hemmet eller i den privata sfären får i många fall konsekvenser som påverkar arbetet och sätter spår i arbetsprestationer, arbetsmiljö och mående. Våldet påverkar inte bara den som är utsatt utan även kollegor och chefer.

Ta del av kunskap, erfarenhet och konkreta verktyg under denna förmiddag och rusta dig och din arbetsplats för att möta och ge stöd till medarbetare som påverkas av våld i nära relation och skapa en tryggare arbetsmiljö.

Målgrupp

Chefer och arbetsledare samt medarbetare inom HR, företagshälsovård och facklig organisation/skyddsombud i kommuner och myndigheter i Uppsala län.

Anmälan

Anmälan görs via formuläret här på sidan. Då antalet platser är begränsat förbehåller vi oss rätten att vid fullbokning fördela platser för en så god spridning i länet som möjligt.

Kostpreferenser och hjälpmedel

Kontakta eller meddela länsstyrelsens kontaktperson för evenemanget.

09:00–09:05 Länsstyrelsen, NCK och Region Uppsala hälsar välkomna

09:05–09:20 Inledning, Elizabeth Neu Morén, HR-chef Länsstyrelsen Uppsala län

09:20–09:50 Arbetsplatsens betydelse för en våldsutsatt medarbetare,
Åsa Witkowski, enhetschef NCK

09:50–10:20 Våld och trakasserier i arbetslivet – vilket skydd behövs?,
Joa Bergold, utredare Landsorganisationen i Sverige (LO)

10:20–10:45 Fika

10:45–11:00 Våld i nära relationer – både en individfråga och en arbetsmiljöfråga,
Karin Karlström, HR-strateg Uppsala Universitet

11:00–11:15 Arbetsgivarens roll i Nollvisionen mot våld i nära relation,
Mikael Landsten, HR-specialist Region Uppsala

11:15–11:50 Våld i nära relationer – att agera som chef eller kollega,
Kerstin Kristensen, utredare Jämställdhetsmyndigheten

11:50–12:00 Avslut

Logotyper Länsstyrelsen Uppsala län Nationellt centrum för kvinnofrid Region Uppsala
Var:
Clarion Collection Hotel, Storgatan 30, Uppsala
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
10 nov 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 10 november klockan 23.59.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt