06 okt 2022 klocka 10.00 - 16.00

Kunskapsdag om betesbaserad produktion på naturbetesmarker

Ko i hage intill skogslandskap

Välkommen till en inspirerande kunskapsdag om betesbaserad produktion på naturbetesmarker. Dagen riktar sig till dig som vill få ökad kunskap om arbetssätt och insatser som stärker såväl lantbruksföretagen som den biologiska mångfalden i våra biologiskt och kulturhistoriskt värdefulla betesmarker.

Medverkande

Anna Douhan Sundahl, naturvårdsrådgivare Anna-Karin Landin, matkonsult.
Marlene Lindenthal, lantbruksdjursrådgivare, Jozef och Jeanette, Hagby Gård.

Förtäring

Mat och kaffe till självkostnadspris. Meddela kontaktperson/organisatör om du önskar specialkost.

Anmälan

Du anmäler dig senast den 30 september via länken här under till formuläret från HS Konsult AB:

Till anmälan – HS Konsult AB Länk till annan webbplats.

Kontakt

Marlene Lindenthal
Telefon: 072-092 16 28

Aktiviteten ingår i Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020, som finansieras av EU och Svenska staten via Länsstyrelsen Uppsala län.

Logotyp för Länsstyrelsen i Uppsala län (ett gult riksäpple på röd sköld), samt EU:s logotyp med stjärnor på blå bakgrund samt texten "Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden".
Var:
Hagby gård, Almunge
Kostnad:
Ingen kostnad för deltagande. Mat och kaffe till självkostnadspris.
Sista anmälningsdag:
30 sep 2022

Kontakt