• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

17 okt 2022 klocka 13.00 - 16.30

Vattendragsvandring på temat ”Hur mår Lillån (Alsta sjö)?​”

Alsta Sjö Örsundsbro

Obs! Aktiviteten är inställd.

Välkommen till vattenvandring på temat ”Hur mår Lillån (Alsta Sjö)?” och tillhörande Örsundaåns avrinningsområde. Du ges möjlighet att samtala om de olika faktorer som påverkar vattenkvaliteten i ån och vilken roll jordbruket har.

Under dagen kommer vi bland annat att försöka få svar på frågan ”Hur kan vi minska förlusterna av fosfor och kväve från jordbruksmark och samtidigt öka produktionen, i linje med livsmedelsstrategin?”

Lillån ligger i Örsundaåns avrinningsområde och är en näringsrik å som rinner upp i Strandsjön strax söder om Järlåsa och som sedan mynnar ut i Alsta sjö. På vägen från Strandsjön till Alsta sjö passerar ån en hel del jordbruksmark. I ån finns flera dammar, där de två nedersta utgör vandringshinder för fisk. Ån har måttlig ekologisk status med betydande påverkan av förorenade områden, jordbruk, enskilda avlopp och olika hydromorfologisk påverkan i form av dammar, rensning och uträtning.

Under dagen kommer en expert att ge oss fördjupad kunskap i hur man på bästa sätt kan kontrollera förlusten av näringsämnen till olika vattendrag.

Vandringen börjar med en kort presentation (Lagunda Församling) av motiven till varför det behövs en diskussion om vattenstatusen i Lillån. Sedan följer en filmvisning om Lillån och vattendragsvandring, Lillån Vattendragsvandring – YouTube Länk till annan webbplats.. Vi får också följa med på en rundvandring med Johan Lagerholm från konsultföretagen VäxtRåd.

Karta med vägbeskrivning (Ängsvägen 8, Örsundsbro på Google Maps) Länk till annan webbplats.

Fyra logotyper
Var:
Ängsvägen 8, Örsundsbro
Kostnad:
Ingen kostnad (fika ingår)
Sista anmälningsdag:
12 okt 2022

Anmäl dig

Obs! Aktiviteten är inställd. Det går ej att anmäla sig.

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 9 oktober klockan 23.59.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt