18 okt 2022 klocka 08.00 - 18.00

Välkommen på heldagsresa med buss – tema betesmarker

Kor betar i hage

Foto: Daniel Quiceno

Välkommen på en heldagsresa med buss till Stora Flättna gård, Nyköping. Temat för resan är betesmarker och riktar sig främst till lantbrukare i Uppsala län. Andra är välkomna i mån av plats.

Innehåll under dagen

Stora Flättna gård har fina strandbetes-marker, skogsbeten och betesm​arker med särskilda och allmänna värden. Lyssna till Dag Blomqvist som berättar om skötseln av betesmarkerna, vilka ekonomiska och biologiska värden som betesdriften ger. Är det lönsamt att sköta om naturbetesmarker? Vi gör en rundvandring i betesmarkerna.

Bussresa

Tisdagen den 18 oktober 2022. Avresa från Uppsala 8.00. Åter till Uppsala cirka 18.00. Tiden på bussen ägnas åt miniföredrag.

Lunch och fika

Lunch och eftermiddagsfika serveras till självkostnadspris.

Medverkande

Frida Hedin, Hushållningssällskapet Marlene Lindenthal, Hushållningssällskapet och Dag Blomqvist, Stora Flättna gård

Anmälan

Du anmäler dig senast den 10 oktober via länken här under till formuläret från HS Konsult AB:

Till anmälan – HS Konsult AB Länk till annan webbplats.

Kontakt

Frida Hedin
Telefon: 018-56 04 32
E-post: frida.hedin@hushallningssallskapet.se

Aktiviteten ingår i Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020, som finansieras av EU och Svenska staten via Länsstyrelsen Uppsala län.

Logotyp för Länsstyrelsen i Uppsala län (ett gult riksäpple på röd sköld), samt EU:s logotyp med stjärnor på blå bakgrund samt texten "Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden".
Var:
Bussresa till Stora Flättna gård, Nyköping
Kostnad:
Kursen bekostas av landsbygdsprogrammet. Du betalar endast för lunch och middag. Utebliven deltagare faktureras 500:–. Antalet platser är begränsat.
Sista anmälningsdag:
10 okt 2022

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss