Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

15 okt 2022 klocka 10.00 - 14.00

Fältdag om betydelsen av att ha olika betesdjur för restaurering av jordbruksmarker – fokus häst

Betande hästar och får

OBS! Aktiviteten är inställd

Välkommen till en fältdag om betydelsen av att ha olika betesdjur (kor, hästar och får) i syfte att restaurera jordbruksmarker. Du träffar experter, kollegor och lantbrukaren Margareta Lindahl, som tillsammans med dottern Emma har utvecklat metoder där de tre olika djuren kompletterar varandra gällande växtval och bete för bibehållen biologisk mångfald. Du ges möjlighet att samtala och diskutera aktuella frågor.

Dagens tema är bland annat kompletterande beteshävd av tre olika betesdjur med fokus på hästens betydelse för bibehållen biologisk mångfald, vattenhushållning och underhållning av diken.

På Torslöt gård utanför Knivsta har lantbrukaren Margareta Lindahl undersökt hur de tre olika djurslagen nötkreatur, hästar och får kompletterar varandra vid restaurering av jordbruksmarker som har inte betats på många år. Val av växtarter som hittas på jordbruksmark (vall på åker och naturbetesmark) och bete varierar mellan djurslag. Hon har också undersökt hur dessa djur påverkar hävd och bibehållen biologisk mångfald.

Under dagen kommer olika experter ge oss fördjupad kunskap om hur de tre djuren har lyckats med restaureringen, med fokus på hästens betydelse för att bibehålla biologisk mångfald. Utöver detta kommer de att föra en fördjupad diskussion om vattenhushållning och hur man kan underhålla diken.

Besöket börjar med en presentation av goda anledningar till att behålla olika djurslag på gården. Vi får även en rundvandring med hästrådgivaren Margareta Bendroth vid Hushållningssällskapet i Sjuhärad och Line Strand, expert på vattenhushållning, dikesunderhållning och rådgivare på hushållningssällskapet i Uppsala sedan många år tillbaka.

Karta med vägbeskrivning (Torslöt Gård på Google Maps) Länk till annan webbplats.

Fyra logotyper
Var:
Torslöt Gård, Bergendalsvägen, 741 90 Knivsta
Kostnad:
Ingen kostnad (fika ingår)
Sista anmälningsdag:
10 okt 2022

Anmäl dig

Aktiviteten är inställd. Det går inte att anmäla sig.

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 9 oktober klockan 23.59.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss