21 nov 2022 klocka 08.00 - 16.00

Webbinarium: Allas ansvar att förebygga våld

Olika händer möts i cirkel

En vecka fri från våld är en återkommande vecka som sätter ljuset på det förebyggande arbetet gällande mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kampanjveckan är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN och initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelserna.

Länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Västmanland och Örebros län bjuder in till tre digitala seminarier måndagen den 21 november med fokus på att våld är allas ansvar och också allas ansvar att förebygga. Dagen kommer ha ett särskilt fokus på genus och destruktiva maskulinitetsnormer, civilkurage och åskådare samt ungas tankar kring vuxna och föräldrars ansvar. Syftet med seminarierna är att sätta fokus på att våld går att förebygga och att vi alla har ett ansvar.

Målgrupp

Dagen riktar sig till yrkesverksamma i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Västmanland och Örebro län inom kommun, myndighet, civilsamhälle och region.

Anmälan

Du anmäler dig till webbinariet på Länsstyrelsen Örebro läns webbplats:

Webbinarium: Allas ansvar att förebygga våld Länk till annan webbplats.

Dagens program

Seminarium 1

08.00–09.30 tema: Skolans uppdrag att agera och förebygga våld
Hur ser det våldsförebyggande arbetet ut i skolan och vad innebär det nya kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer?

Linnéa Bruno är lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholm Universitet, ordförande för Sveriges genusforskarförbund (SGF) Länk till annan webbplats. samt knuten till forskningsmiljön Centrum för våldsstudier (CVS) vid Örebro universitet Länk till annan webbplats.. Externt anlitas Linnea Bruno som föreläsare i frågor som rör bland annat barn, våld, kvinnofrid och familjerätt.

Seminarium 2

11.30-13.00 tema: Svenska kyrkans utbildning Civilkurage Online – Strategier för att stoppa näthat & konspirationsteorier för att minska klyftorna mellan människor

Mina Dennert är journalist och författare och grundare av den ideella föreningen I Am Here International (med svenska#jagärhär) som har inspirerat hundratusentals människor från hela Europa att arbeta för ett demokratiskt och inkluderande samhälle. Hon har vunnit en stor mängd priser och utmärkelser under åren för sitt arbete bland annat Anna Lindh-priset 2017. Mina arbetar även som konsult och utbildare inom kommunikation, digital säkerhet och medborgerligt deltagande online.

Seminarium 3

15.00–16.30 tema: Vuxna och föräldrars ansvar att förebygga våld
Hälsoäventyret i Uppsala län (Region Uppsala) lyfter ungas röster kring vuxnas ansvar i det våldsförebyggande arbetet och organisationen MÄN Uppsala berättar om hur samtal om jämställt föräldraskap, våld och maskulinitet kan vara en del i ett våldsförebyggande arbetet.

Hälsoäventyret har genomfört fokusgruppsintervjuer med unga om våld och trygghet och utifrån det tagit fram broschyren En skola fri från allt våld Länk till annan webbplats., som är ett komplement och inspirationsmaterial till handboken Inget att vänta på. Länk till annan webbplats.

MÄN Uppsala Länk till annan webbplats. kommer prata om vikten av att skapa rum för samtal för män som rör jämställdhet, våld och maskulinitet samt varför det är viktigt med ett jämställt föräldraskap i det våldsförebyggande arbetet.

Var:
Digitalt. Länk kommer skickas ut till anmälda deltagare innan start
Kostnad:
Seminarierna är kostnadsfria
Sista anmälningsdag:
14 nov 2022

Kontakt