Risk för gräsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

23 sep 2022 klocka 09.00 - 16.00

EKODAG – Inspirationsdag ska ge fler ekologiska jordbrukare

Potatisodling

Vad kan vi lära oss av det ekologiska lantbrukets förmåga till självförsörjning i en tid med skenande priser på insatsvaror?

Inom tio år ska en tredjedel av den svenska jordbruksmarken brukas ekologiskt. Samtidigt minskade den ekologiska odlingen på flera håll i landet under förra året. Skåne och Blekinge är de län som har lägst andel ekologiskt brukad mark. För att få fler gårdar att ställa om anordnar länsstyrelser i 12 län Ekodag den 23 september.

Med hjälp av ekologisk produktion kan vi bli mer hållbara genom att använda naturresurser som jord, energi och vatten på ett sätt som påverkar miljön så lite som möjligt. I regeringens handlingsplan för livsmedelsstrategin finns dessutom ett mål om att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska odlas ekologiskt år 2030. I dag ligger det på 20 procent, vilket pekar på att fler åtgärder behövs.

– Med inspirerande exempel och kunskapsutbyte mellan ekobönder vill vi bidra till att lantbrukare får större möjlighet att påverka sin egen situation. Vi anordnar ekodagen för att lyfta våra fantastiska ekologiska lantbrukare som finns och verkar i länet. Och för att nå ut till dem som är nyfikna på vad som krävs för att ställa om till ekologisk produktion men som ännu inte tagit steget, säger Åsa Johansson, projektledare ekologisk produktion på Länsstyrelsen Blekinge.

Länsstyrelsen och Blekinges kommuner bjuder in till Ekodag tillsammans med Naturbruksgymnasiet, som dessutom firar 23 år med ekologisk produktion. Landshövding Ulrica Messing inleder dagen.

Fyra ekologiska lantbrukare föreläser på Naturbruksgymnasiet I Bräkne-Hoby om bland annat att odla ekologiskt och giftfritt, kravgodkänd honung, ägg och grönsaker. Under dagen bjuds det på ekologisk fika.

Naturbruksgymnasiets elever och lärare visar upp sin verksamhet på skolan. Länets landsbygdsutvecklare finns också på plats under dagen.

Ekodagen är ett kostnadsfritt evenemang som vänder sig till företag och andra verksamma på landsbygden. Anmälan görs hos respektive länsstyrelse.

Observera att tider och sista anmälningsdag varierar för de olika evenemangen.

En dag om ekomjölkens framtid | Länsstyrelsen i Jönköpings län (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Betesträff med fokus på naturbeten | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Temadag om regenerativt jordbruk | Länsstyrelsen Västernorrland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Välkommen till Ekodagen 2022! | Länsstyrelsen Östergötland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Gårdsträff Rögrinna, Hammarstrand | Länsstyrelsen Jämtlands län (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Kurs i produktion av ekologiskt utsäde | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

EKO-dagen på Gotland 2022 | Länsstyrelsen Gotlands län (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Ekodag med fokus på spannmål och baljväxter | Länsstyrelsen Gävleborg (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Årets Ekodag 23 september - Möt ekomarknaden! | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Årets Ekodag 2022 | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Ekodag 2022 | Länsstyrelsen Blekinge (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Europeiska Ekodagen Kalmar län | (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Blekinges och EU Jordbruksfondens logotyper
Var:
Anmälan görs på respektive länsstyrelses hemsida
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
15 sep 2022

Kontakt