• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

04 okt 2022 klocka 13.00 - 15.00

Inbjudan till digitalt seminarium – om att bryta sekretessen för att förhindra vålds-, frids- eller sexualbrott

Lagbok, klubba och paragraftecken

Advokat Angelica Dipeders är inbjuden för att tala om sekretessbrytande bestämmelse som gör det möjligt för socialtjänst och hälso- och sjukvården att under vissa förutsättningar lämna uppgifter till Polisen i syfte att förhindra att det begås allvarligare våld-, frids- eller sexualbrott mot närstående.

Den 1 augusti fick socialnämnderna ett utökat ansvar för våldsutövare. Kopplat till ändringen i socialtjänstlagen genomfördes även en ny paragraf i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) angående sekretessbrytande bestämmelse i syfte att förhindra brott.

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att ta fram information och vägledning kopplat till ändringen i socialtjänstlagen. Detta seminarium har ett särskilt fokus på vad den nya paragrafen i OSL innebär för dig i ditt arbete kopplat till att förhindra brott?

Seminariet arrangeras av Länsstyrelserna Värmland, Dalarnas län, Västmanlands län, Gävleborg, Örebro län och Uppsala län.

Målgrupp

Personal inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och rättsväsende.

Var:
Digitalt (länk skickas ut i nära anslutning till dagen)
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
30 sep 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 30 september klockan 23.59.

Kontakt