17 sep 2022 klocka 09.30 - 14.00

Fältdagen med perenna växter för livsmedelsförsörjning och bidrag till kolsänka.

Perenner som livsmedel och bidrag till kolsänka

Kan du använda perenner som livsmedel och för kolinlagring, minskat näringsläckage, biologisk mångfald, ekonomi och livsmedelssäkerhet?

Välkomna till fältdagen med demonstrationsodlingar av perenner (träd, buskar och örter) för livsmedelsförsörjning och kolsänka.

På gården Hånsta Östergärde väster om Vattholma finns en demonstrationsodling på en liten våtmark med ett tiotal olika, kända och mindre kända perenner för livsmedel. Där finns också en till storlek mindre designad, maskinfri skogsträdgård och en alléodling på cirka 1 hektar i ”agroforestry”.

Du får träffa experter, kollegor och lantbrukarna Kjell och Ylwa Sjelin. Du ges utöver det möjlighet att samtala och diskutera aktuella frågor.

Program

09.30–14.00 (inklusive fika)

Besöket börjar med en presentation av bakgrund och syfte till demonstrationsodlingen av Ylwa och Kjell Sjelin.

Därefter berättar Dante Hellström om betydelsen av perenna växter i matproduktionen och deras roll för livsmedelsförsörjningen. Dante är utbildad kock och miljövetare. Han har jobbat, utbildat, skrivit om och experimenterat med perenna grödor de senaste 15 åren.

Christina Winter kommer att berätta om perenna växters bidrag till att minska näringsläckage, växtnärings- och vattenhushållning. Därefter sker en rundvandring med expertmedverkan av Dante.

Hitta till Hånsta Östergärde

Karta med vägbeskrivning (Eniro) Länk till annan webbplats.

Tre logotyper
Var:
Hånsta Östergärde – väster om Vattholma
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
12 sep 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 12 september klockan 23.59.

Kontakt