• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

30- 01 nov dec klocka 08.00 - 17.00

Nationell samling för delaktighet: Internationella
funktionshindersdagen 2022

Illustration på ett öga, en hand och ett öra.

Illustration: Annefrid Sjöman

Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet uppmärksammar den internationella funktionshinderdagen 2022 genom att bjuda in till en digital konferens, som vi valt att kalla Nationell samling för delaktighet. Under två fullspäckade dagar kommer vi dela med oss av metoder och kunskap på hur arbetet kan bedrivas samt visa på goda exempel på kommunalt och regionalt funktionshinderpolitiskt arbete.

Dagarna innehåller fem fokusområden:

  • Ledning och styrning av funktionshinderspolitiken
  • Universell utformning i samhällsbyggnadsprocessen
  • Ökad delaktighet på arbetsmarknaden
  • Kultur och fritid för alla
  • Motverka våld mot personer med funktionsnedsättning

Konferensen anordnas av Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet.

Målgrupp

Dagarna riktar sig till dig som är anställd eller politiker i kommun och region. Representanter från civilsamhället är också varmt välkomna.

Vår förhoppning är att konferensen ska ge dig verktyg och inspiration i ditt fortsatta arbete. Varmt välkommen att ta del av dagarna i sin helhet eller av de fokusområden du är särskilt intresserad av. Detaljerat program kommer under hösten.

Praktisk information

Konferensen kommer att ha tecken- och skrivtolk. Om du har behov av tillgänglighetsanpassning utöver tecken- eller skrivtolk hör av dig till kursansvarig Linnéa Björk, Länsstyrelsen Västra Götaland, linnea.bjork@lansstyrelsen.se.

Var:
Konferensen sänds digitalt. Länk till sändningen skickas ut några dagar i förväg.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
21 nov 2022

Kontakt