Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

28 jul 2022 klocka 16.30 - 21.00

Fältdag – Perenner som livsmedel?

Demonstrationsodlingar

Observera! Aktiviteten är inställd på grund av för få anmälningar.

Välkomna till fältdagen av demonstrationsodlingar av perenner (träd, buskar och örter) till livsmedel. Kan du använda perenner som livsmedel, kolinlagring, minskat näringsläckage, biologisk mångfald, ekonomi och livsmedelssäkerhet?

På gården Hånsta Östergärde väster om Vattholma finns en demonstrationsodling med fler än 150 olika perenner, kända och mindre kända, till livsmedel. Där finns en liten våtmark med ett tiotal perenner till livsmedel. En mindre designad, maskinfri skogsträdgård och en alléodling på cirka en hektar i agroforestry.

Du kommer under dagen att träffa experter, kollegor inom samma områdesfält samt innovatörerna Ylva och Kjell Sjelin. Du ges möjlighet att samtala och diskutera aktuella frågor.

Besöket börjar med en presentation av motiven till demonstrationsodlingen av Ylva och Kjell Sjelin. Experten Annevi Sjöberg kommer presentera betydelsen av perenna växter i matproduktion, och anknytning till livsmedelsförsörjning. Per Nilsson kommer att presentera perenna växters bidrag med ekonomi, dess försäljning och livsmedelssäkerhet.

Därefter sker en rundvandring med expertmedverkan av Annevi Sjöberg.

Fika ingår!

Plats: Hånsta Östergärde väster om Vattholma (karta med vägbeskrivning) Länk till annan webbplats.

Aktiviteten är inställd!

Logotyper för Länsstyrelsen, EU och Greppa
Var:
Hånsta Östergärde väster om Vattholma, Hånsta 74, Vattholma
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
24 jul 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte möjligt att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 24 juli klockan 23.59.

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss