05 sep 2022 klocka 14.00 - 17.00

Partnerskapet för landsbygds­utveckling

Länsstyrelsens logotyp

Välkommen den 5 september kl 14–17 till partnerskapsmöte med temat ”Klimatfrågor på lokal och regional nivå, samt förankring av kommande Landsbygdsprogram”.

Den första delen av detta partnerskapsmöte har syftet att ge kunskapshöjning i klimatfrågor på lokal och regional nivå. Den andra delen är en workshop med syfte att förankra det kommande Landsbygdsprogrammet med särskilt fokus på urvalskriterier. Talarna kommer presentera ämnena och lämna utrymme för inspel och frågor (se program).

Mötet sker fysiskt i Uppsala, i Gullstrandssalen, Akademiska sjukhuset ingång 85. Deltagande är begränsat till 60 personer. Vi förbehåller oss därför möjligheten att begränsa antalet deltagare per organisation i efterhand ifall det skulle behövas. Anmäl dig i formuläret senast 31 augusti.

Program

14:00-14:10 Inledning och välkomna Kristina Jansson, Länsstyrelsen Uppsala län

14:10-14:40 Länsstyrelsens Regeringsuppdrag om lokal och regional klimatomställning samt Information om stödmöjligheter inom området klimat och energi Emma Ejerhed, Länsstyrelsen Uppsala län

14:40-15:10 Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel som en del av ett robust energisystem Martin Ahrne, Biodriv Öst

15:10-15:30 Paus och reflektioner

15:30-16:45 Workshop om det kommande Landsbygdsprogrammet, med information om möjligheter och urvalskriterier Länsstyrelsen Uppsala län och Region Uppsala leder workshopen

16:45-16:55 Lägesrapport nuvarande landsbygdsprogram Maria Axelsson, Länsstyrelsen Uppsala län

16:55-17:00 Avslut och information om kommande partnerskapsmöte Kristina Jansson, Länsstyrelsen Uppsala län

EU logotyp
Var:
Gullstrandssalen, Akademiska sjukhuset ingång 85, Uppsala
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
31 aug 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte möjligt att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 31 augusti klockan 23.55.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Frågor om landsbygdsutveckling

Telefon växel 010-223 30 00