Vind i kombination med snöfall i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

04 okt 2022 klocka 09.00 - 15.30

Dialogmöte åtgärdsprogram samhällsutveckling

Illustration på ett samhälle med bland annat flygplan, hus, träd och vatten.

Länsstyrelsen Uppsala län bjuder in till dialogmöte om Färdplan för ett hållbart län - åtgärdsprogram samhällsutveckling. Vilka åtgärder tycker din organisation är viktiga för att skapa en miljömässigt hållbar regional samhällsutveckling? Ta chansen och var med och öka takten i länets miljöarbete!

Mötet riktar sig till regionala aktörer som i sin verksamhet kan arbeta med åtgärder för exempelvis hållbara städer och samhällen, hållbar konsumtion och produktion samt minskad påverkan från miljö- och hälsoskadliga ämnen.

Plats: Clarion Hotell Gillet i centrala Uppsala (Google maps) Länk till annan webbplats.

Program

8:30–9:00 Fika

9:00–9:10 Välkomna

9:10–9:40 Introduktion Färdplan för ett hållbart län och åtgärdsprogram samhällsutveckling Linnéa Larsson, miljöstrateg Länsstyrelsen

9:40–10:20 Långsiktigt hållbara och goda livsmiljöer
Helena Bjarnegård, riksarkitekt Boverket och ordförande i Rådet för hållbara städer

10:20–10:30 Paus

10:30–11:10 Något matnyttigt på färden
Annsofie Wahlström, programchef SLU Future food

11:10–11:30 Regional utvecklingsstrategi och dess koppling till Färdplanearbetet
Henrik Andreasson, processledare Regional utvecklingsstrategi Region Uppsala

11:30–12:30 Lunch

12:30–12:45 Introduktion workshop

12:45–13:45 Workshop del 1

13:45–14:15 Fika

14:15–15:15 Workshop del 2

15:15–15:30 Summering och avslut

Om färdplan för ett hållbart län

Länsstyrelsen har i uppdrag av regeringen att samordna och driva på det regionala åtgärdsarbetet för att nå de nationella miljömålen. Länsstyrelsen Uppsala län genomför arbetet inom ramen för Färdplan för ett hållbart län, vilken omfattar fyra regionala åtgärdsprogram inom områdena klimat och energi, biologisk mångfald, vatten och samhällsutveckling. Åtgärdsprogrammen har tagits fram med cirka ett års mellanrum och löper parallellt i fyraåriga genomförandeperioder.

Länsstyrelsens arbete med regionala åtgärdsprogram för miljömålen och de befintliga åtgärdsprogrammen för klimat, biologisk mångfald och vatten.

Kostpreferenser och hjälpmedel

Kontakta eller meddela organisatören.

Var:
Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala
Kostnad:
Ingen kostnad. Vid förhinder kan plats överlåtas till kollega. Detta ska i så fall förmedlas till arrangören senast dagen innan mötet.
Sista anmälningsdag:
08 sep 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte möjligt att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 8 september klockan 23.59.

Kontakt