Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

21 sep 2022 klocka 13.00 - 16.00

INSTÄLLT Stadigvarande boende för våldsutsatta

Boende, våldsusatta


Länsgruppen mot mäns våld mot kvinnor bjuder in till träff med tema Stadigvarande boende för våldsutsatta.

Observera! Träffen är inställd.

I juni 2021 fick länsstyrelserna regeringens uppdrag att kartlägga kommunernas insatser för att hjälpa våldsutsatta med eller utan barn till stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende. Syftet med kartläggningen var att se vad som görs idag och hur arbetet kan utvecklas.

Kartläggningen sätter ljuset på flera komplexa utmaningar som bristen på bostäder, långa vistelsetider på skyddat boende och samverkan mellan kommuner. Idag saknas på många håll långsiktigt stöd och möjligheten att möta våldsutsattas olika behov är en utmaning.

För en tredjedel av kvinnor i akut hemlöshet uppgavs våld i nära relation vara en faktor som bidragit till deras hemlöshet, enligt Socialstyrelsens senaste hemlöshetskartläggning.

Träffen tar sikte på resultatet av kartläggningen – vad vi ser i Uppsala län idag och hur arbetet kan utvecklas framåt för att ge långsiktigt stöd till våldsutsatta kvinnor och barn att kunna komma vidare till eget boende.

Innehåll:

Under eftermiddagen kommer Hanna Hansson från Länsstyrelsen Västerbotten som samordnat uppdraget nationellt för att berätta om kartläggningen och dess resultat.

Sanaz Charbaf som genomförde kartläggningen för Uppsala län berättar om resultaten i Uppsala län och de utmaningar och möjligheter framåt som finns i länet.

Målgrupp

Träffen tar specifikt upp frågor som är aktuella för de som i sitt arbete kommer i kontakt med våldsutsatta och som arbetar med stöd och skydd. Detta kan exempelvis vara chefer och handläggare inom socialtjänst, personal i skyddade boenden och jourer samt funktioner som arbetar inom bostadsförsörjning i kommun, bostadsbolag och liknande.

Var:
Digitalt via Skype.
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
18 sep 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte möjligt att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 18 september klockan 23.59.

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss