08 nov 2022 klocka 09.00 - 12.00

WIS – webbaserat informationssystem

Kurskatalog

En halvdagsutbildning för aktörer i Uppsala län som vid samhällsstörning arbetar i WIS. Informationspass blandas med övningar för att ge deltagaren goda förutsättningar att lära sig systemet.

Bakgrund

WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem som underlättar för aktörer att dela information före, under och efter samhällsstörningar. Alla inblandade ska enkelt och effektivt kunna skapa sig en helhetsbild av läget, en samlad lägesbild, genom att aktivt dela information.

Mål och innehåll

Deltagaren ska kunna de grundläggande funktioner som alla användare av WIS behöver kunna, till exempel att hitta i systemet och kunna rapportera för sin aktör. Nedan moment gås igenom under utbildningen:

  • Söka, bevaka och följa
  • Vara aktiv i en samhällsstörning
  • Samverkansytor och aktörsnätverk
  • Arbeta internt

Målgrupp

Aktörer i Uppsala län med uppgifter inom samhällsskydd och beredskap på lokal, regional eller nationell nivå och specifikt personer som ska kunna arbeta i WIS under en samhällsstörning.

Förkunskapskrav

Utbildningen kräver inga förkunskaper i WIS, däremot så bör du veta vilken roll du har i din egen krisorganisation alternativt i vilket läge du kommer använda WIS.

Inloggningsuppgifter

Utbildningen varvar teori med praktik och du kommer att få prova på olika handgrepp i systemet. Du behöver därför dina inloggningsuppgifter som du får via din egen organisations WIS-administratör.

Kostpreferenser och hjälpmedel

Kontakta eller meddela organisatören.

Var:
Länsstyrelsen, Bäverns gräns 17 i Uppsala.
Kostnad:
Utbildningen är kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
01 okt 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte möjligt att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 1 oktober klockan 23.59.

Kontakt