• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

11- 12 okt 2022 klocka 09.00 - 16.00

Stabsmetodik

Kurskatalog

En grundutbildning i stabsmetodik där teori varvas med övningar under två dagar. Målet med utbildningen är att utveckla deltagarens förmåga att arbeta i en stabsfunktion.

Information

Med stabsmetodik menas att staben arbetar på ett strukturerat sätt i syfte att så effektivt som möjligt hantera en samhällsstörning. Till sin hjälp har staben olika verktyg som för processen framåt.

Utbildningen syftar till att utveckla deltagarens kunskap om arbetet som stabsmedlem inom den egna organisationen vid samhällsstörningar.

Målgrupp

Personal som kommer att arbeta i aktörens krisledningsorganisation i befattningen stabsmedlem Kursen riktar sig till aktörer i Uppsala län med ansvar för samhällsskydd och beredskap på lokal, regional eller nationell nivå.

Mål

Utbildningen har som övergripande målsättning att utveckla din förmåga att arbeta i en stabsfunktion. Efter utbildningen ska du kunna:

  • Beskriva arbetssätt och verktyg för att leda och verka i en stab vid en samhällsstörning
  • Förklara roller och uppgifter mellan beslutsfattare, stabschef och stab
  • Förbereda en stabsorientering utifrån den egna funktionen
  • Förklara hur samarbetet säkerställs och koordineras internt

Förkunskapskrav

Du ska kunna redogöra för hur din organisations krisledning är uppbyggd. Utbildningen bygger på ett aktivt deltagande där du delar med dig av dina tidigare erfarenheter. Inför utbildningen ombeds du läsa sammanfattningen av Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

Kostpreferenser och hjälpmedel

Kontakta eller meddela organisatören.

Antal platser

Antal platser 20. Varje aktör får anmäla 3 personer, är ni i behov av fler platser vänligen kontakta Christopher Blomqvist.

Var:
Länsstyrelsens ledningsplats
Kostnad:
Utbildningen är kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
01 sep 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte möjligt att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 1 september klockan 23.59.

Kontakt