Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

06 jul 2022 klocka 16.30 - 21.00

Fältdag – demonstrations­odlingar den 6 juli

Demonstrationsodlingar

Välkomna till fältdagen av demonstrationsodlingar av perenner, träd och buskar till livsmedel. Vi kommer lyfta frågor som: Kan perenna växter ge mat, lagra kol, minska näringsläckage, bidra till biologisk mångfald och krisberedskap?

På gården Hånsta Östergärde väster om Vattholma finns en demonstrationsodling med fler än 150 olika perenner, kända och mindre kända, till livsmedel. Där finns en liten våtmark med ett tiotal perenner till livsmedel. En mindre designad, maskinfri skogsträdgård och en alléodling på cirka en hektar i agroforestry.

Du kommer under dagen att träffa experter, kollegor inom samma områdesfält samt innovatörerna Ylva och Kjell Sjelin. Du ges möjlighet att samtala och diskutera aktuella frågor.

Besöket börjar med en presentation av motiven till demonstrationsodlingen av Ylva och Kjell Sjelin. Kirsten Jensen, Rådgivare för yrkesmässig trädgårdsodling, kommer att presentera perenna växters bidrag med att minska näringsläckage, växtnärings- och vattenhushållning. Experten Annevi Sjöberg kommer även presentera betydelsen av perenna växter i matproduktion, och anknytning till livsmedelsförsörjning.

Därefter sker en rundvandring med expertmedverkan av Annevi Sjöberg.

Plats: Hånsta Östergärde väster om Vattholma (karta med vägbeskrivning) Länk till annan webbplats.

Logotyper för Länsstyrelsen, EU och Greppa
VAR:
Hånsta Östergärde väster om Vattholma, Hånsta 74, Vattholma
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
30 jun 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 18 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 30 juni klockan 23.59.
Länstillhörighet * (obligatorisk)
Länstillhörighet


Val av företagsinriktning * (obligatorisk)
Val av företagsinriktningKontakt