07- 01 okt dec klocka 08.45 - 16.00

Utbildning i FREDA bedömnings­metod

Samarbete kring FREDA bedömningsmetod

FoU Socialtjänst Projekt Kvinnofrid och Länsstyrelsen i Uppsala län bjuder in till en tvådagars grundutbildning i FREDA bedömningsmetod. FREDA är standardiserad bedömningsmetod tänkt att användas i socialtjänstens arbete mot våld i nära relation.

Utbildningen är två heldagar och ger kunskaper för att använda FREDA-beskrivning och FREDA farlighetsbedömning i praktiken. Till utbildningen hör även en uppföljande digital workshop för att ge möjlighet att prata om erfarenheter att använda FREDA.

Syftet med utbildningen är att ge socialtjänst och andra verksamheter stöd att identifiera och bedöma behov av skydd och stöd i arbete med personer som utsatts för våld i nära relationer. Målet med utbildningen är att du som deltar ska känna dig trygg i att använda FREDA bedömningsmetod i ditt dagliga arbete.

Under utbildningsdagarna kommer föreläsningar varvas med workshops kring case och du får även möjlighet att reflektera tillsammans med andra kring hot- och riskbedömning och utredning. En uppföljande träff kommer ske digitalt i början av 2023.

Mer information om metoden FREDA på Socialstyrelsens sida Länk till annan webbplats.

Målgrupp

Handläggare inom kommunernas socialtjänst samt arbetande inom civilsamhällesorganisationer. Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma i Uppsala län.

Förkunskapskrav

Utbildningen förutsätter baskunskaper om våld i nära relationer. Som deltagare bör du innan utbildningen genomföra introduktionskursen webbkursomvåld.se Länk till annan webbplats.. Webbkursen tar cirka 3 timmar att genomföra.

Utbildare

Veronica Wahlström, FoU Socialtjänst Projekt Kvinnofrid och Ida Jansson, Länsstyrelsen i Uppsala län, är socionomer med lång erfarenhet av socialt arbete och våld i nära relationer – även av arbete med myndighetsutövning samt stödinsatser för vuxna våldsutsatta.

Observera att anmälan gäller båda utbildningsdagarna

Dag 1: 7 oktober 8.45–16.00
Dag 2: 1 december 8.45–16.00

Kontakt

Ida Jansson
E-post: Ida Jansson
Telefon: 010-223 33 55

Veronica Wahlström, FoU Socialtjänst Projekt Kvinnofrid
E-post: Veronica Wahlström
Telefon: 018-727 84 13

Var:
Länsstyrelsen i Uppsala län, lokal Oden. Uppföljande webbinarium digitalt i början av 2023.
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
23 sep 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte möjligt att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 23 september klockan 23.59.

Kontakt