Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

04 jun 2022 klocka 09.30 - 14.00

Fältdag – demonstrations­odlingar den 4 juni

Demonstrationsodlingar

Kan perenna växter ge mat, lagra kol, minska näringsläckage, bidra till biologisk mångfald och krisberedskap? Välkomna till fältdagen av demonstrationsodlingar av perenner, (träd, buskar och örter) till livsmedel.

På gården Hånsta Östergärde väster om Vattholma finns en demonstrationsodling med fler än 150 olika perenner, kända och mindre kända, till livsmedel. Där finns en liten våtmark med ett tiotal perenner till livsmedel. En mindre designad, maskinfri skogsträdgård och en alléodling på cirka 1ha i agroforestry.

Du träffar experter, kollegor och innovatörerna Kjell och Ylva Sjelin. Du ges möjlighet att samtala och diskutera aktuella frågor.

Besöket börjar med en presentation av motiven till demonstrationsodlingen av Ylva och Kjell Sjelin. Christina Winter, rådgivare och expert, inom uthålligt lantbruk kommer att presentera perenna växters bidrag med att minska näringsläckage, växtnärings- och vattenhushållning. Experten Martin Gustafsson kommer även presentera betydelsen av perenna växter i matproduktion, och anknytning till livsmedelsförsörjning. Därefter sker en rundvandring med expertmedverkan av Martin.

Fika ingår!

Plats: Hånsta Östergärde väster om Vattholma, Hånsta 74, Vattholma (karta med vägbeskrivning) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen, EU och Greppa logotyper
VAR:
Plats: Hånsta Östergärde väster om Vattholma, Hånsta 74, Vattholma
KOSTNAD:
Ingen kostand.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
31 maj 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte möjligt att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 31 maj klockan 23.59.

Kontakt