Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

18 maj 2022 klocka 13.00 - 16.00

Riskbruk, missbruk och beroende: om trauma

Missbruk av droger

Under detta seminarium erbjuds möjlighet till både fördjupning och breddad förståelse av komplexiteten inom temat trauma och beroende av alkohol och andra droger.

Att ha upplevt eller bevittnat svåra händelser i livet såsom krig, flykt, övergrepp och våld kan utvecklas till trauma och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Personer som drabbats av traumatiska händelser löper en ökad risk att bli beroende av alkohol eller andra droger och bland de personer som har PTSD finns också en överrepresentation i beroendestatistiken.

Vid detta fördjupningsseminarium utgår vi från några olika perspektiv och infallsvinklar för att veta mer om vad trauma är och innebär och hur det kan påverka. Vad kan vi göra bättre för att uppmärksamma och stödja både barn och vuxna med trauma och beroende?

Anmälan och information på Region Uppsalas webbplats Länk till annan webbplats.

VAR:
Digitalt via Teams
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
12 maj 2022

Kontakt