• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

13 sep 2022 klocka 08.30 - 16.30

Inbjudan till utbildning Barn som upplever våld

Hjärta

Barnahus i Uppsala, FoU Socialtjänst och Länsstyrelsen i Uppsala län arrangerar tillsammans med Barnafrid en utbildning för dig som vill ha mer kunskap om hur våld påverkar barn och hur socialtjänsten kan upptäcka våld och bedöma risk i ärenden där barn upplever, bevittnar eller utsätts för våld i hemmet.

Samma utbildning ges två gånger under en dag. Du väljer om du deltar förmiddag eller eftermiddag. Tanken är att du andra delen av dagen genomför Barnafrids webbutbildning Basprogram om våld mot barn. Du kan genomföra webbutbildningen enskilt eller tillsammans med kollegor.

Syftet är att höja kunskapen kring barn som upplever och utsätts för våld samt att bidra till kunskapsutveckling för socialtjänst i länet som möter dessa barn och unga. Syftet är också att sprida och öka användningen av Barnafrids basutbildning om våld mot barn som en resurs i kompetensförsörjningen lokalt.

Vi vänder oss främst till handläggare och chefer inom socialtjänst barn och unga i Uppsala län.

Mer om basprogram om våld mot barn – Barnafrid Länk till annan webbplats.

08:30 Introduktion och välkomna

08:35 Nuläget i Uppsala län - Marcus Cifuentes, samordnare Barnahus i Uppsala

08:50 Hur påverkas barn och unga av att uppleva, bevittna och utsättas för våld i hemmet - Ann-Charlotte Münger, universitetslektor och docent vid Barnafrid, Linköpings universitet

9:30 Workshops kring case inklusive fikapaus

10:45 Återsamling i helgrupp

11:05 Strukturerade professionella riskbedömningar i en barnavårdskontext - vad är möjligt att förutsäga om framtida våld och risk för barns trygghet och säkerhet? - Ole Hultman, psykolog och universitetslektor, Göteborgs universitet

11:50 Avslutning

13:00 Introduktion och välkomna

13:05 Nuläget i Uppsala län - Marcus Cifuentes, samordnare Barnahus i Uppsala

13:20 Hur påverkas barn och unga av att uppleva, bevittna och utsättas för våld i hemmet - Ann-Charlotte Münger, universitetslektor och docent vid Barnafrid, Linköpings universitet

14:00 Workshops kring case inklusive fikapaus

15:15 Återsamling i helgrupp

15:35 Strukturerade professionella riskbedömningar i en barnavårdskontext - vad är möjligt att förutsäga om framtida våld och risk för barns trygghet och säkerhet? - Ole Hultman, psykolog och universitetslektor, Göteborgs universitet

16:20 Avslutning

Kostpreferenser och hjälpmedel

Kontakta eller meddela länsstyrelsens kontaktperson för evenemanget.

Var:
Clarion Hotel Gillet. Fika ingår.
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
02 sep 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte möjligt att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 2 september klockan 23.59.

Kontakt