13 sep 2022 klocka 08.30 - 16.30

Inbjudan till utbildning Barn som upplever våld

Hjärta

Barnahus i Uppsala, FoU Socialtjänst och Länsstyrelsen i Uppsala län arrangerar tillsammans med Barnafrid en utbildning för dig som vill ha mer kunskap om hur våld påverkar barn och hur socialtjänsten kan upptäcka våld och bedöma risk i ärenden där barn upplever eller utsätts för våld i hemmet.

Samma utbildning ges två gånger under en dag. Du väljer om du deltar förmiddag eller eftermiddag. Tanken är att du andra delen av dagen genomför Barnafrids webbutbildning Basprogram om våld mot barn. Du kan genomföra webbutbildningen enskilt eller tillsammans med kollegor.

Syftet är att höja kunskapen kring barn som upplever och utsätts för våld samt att bidra till kunskapsutveckling för socialtjänst i länet som möter dessa barn och unga. Syftet är också att sprida och öka användningen av Barnafrids basutbildning om våld mot barn som en resurs i kompetensförsörjningen lokalt.

Vi vänder oss främst till handläggare och chefer inom socialtjänst barn och unga i Uppsala län.

Mer om basprogram om våld mot barn – Barnafrid Länk till annan webbplats.

Innehåll utbildning 13:e september

Halvdag – förmiddag eller eftermiddag

  • Information om Barnafrids webbutbildning Basprogram om våld mot barn
  • Information och lägesrapport från Barnahus i Uppsala
  • Hur påverkas barn av att uppleva och utsättas för våld i hemmet?
  • Att göra riskbedömningar i ärenden där barn upplever eller utsätts för våld
  • Workshop: scenarion kring barn som upplever eller utsätts för våld i hemmet

Mer detaljerat program för dagarna kommer inom kort.

Kostpreferenser och hjälpmedel

Kontakta eller meddela länsstyrelsens kontaktperson för evenemanget.

VAR:
Clarion Hotel Gillet. Fika ingår.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
12 aug 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 88 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 12 augusti klockan 23.59.

Utbildningstillfälle * (obligatorisk)
Utbildningstillfälle


Välj ovanför om du vill delta på förmiddagen eller eftermiddagen

Här kan meddela om du har några speciella önskemål eller behov. Du kan också kontakta oss via mejl eller telefon.

Kontakt