Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

31 maj 2022 klocka 16.30 - 19.00

Fältvandring pollinering

Blommor och bin

Pollinerare i fruktodling — Hur kan vi gynna humlor och solitärbin? Välkomna på fältvandring hos Malin Wedrén och Kalle Persson, Svartbäckens trädgård, Örsundsbro.

Fältvandringen vänder sig till yrkesverksamma trädgårdsodlare, lantbrukare och
markägare. Många av åtgärderna vi visar kan användas för att stärka pollineringen i andra grödor. Efter fältvandringen fikar vi tillsammans.

Program:

  • Kort presentation av Svartbäckens trädgård och äppelodlingen på 0,75 ha, första trädenplanterade 2019. Malin Wedrén, Svartbäckens trädgård.
  • Tillsammans hittar vi humlor och solitärbin i äppelodlingen. Vi lär oss mer om arterna,deras liv och pollineringen. Vad betyder mångfalden förpollinerings­resultatet? ChristinaWinter.
  • Åtgärder för att gynna vilda bin. Vi pratar om blommor under träden, blommande växter i körbanan, blommande bryn och fältkanter, boplatser. Christina Winter leder.

Ta med eget fika! Du kan också handla växter i plantskolan.

Anmälan

Anmälan senast den 29 maj till christina.winter@telia.com.

Ange namn, antal personer, län och ett mobilnummer. På plats lämnar du fullständigt namn, adress och personnummer.

Fältvandringen utförs på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län och bekostas av
Landsbygdsprogrammet.

Lst och EU
VAR:
Svartbäckens trädgård, Örsundsbro.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
29 maj 2022

Kontakt