Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

24 maj 2022 klocka 10.00 - 15.00

Samverkan i skog för att nyttja skogens olika värden

Grönt någonting växtligt

Bild: Holmen skog.

Vi gör ett besök i Holmens blivande ”Kunskapsskog” som kommer att invigas år 2023. Här finns både produktionsskogar och skogar avsatta för naturvårdsändamål.

Här samarbetar Holmen med Upplandsstiftelsen bland annat med stigar för friluftsliv och frihuggning av grova ädellövträd. Vi hör mer om Holmens arbete för att få ut fler värden av skogarna. Under dagen får vi också höra mer om Enköpings kommuns arbete med mångbruksplaner av den kommunalt ägda skogen. Hur arbetar de med tärortsnära skogar för att kombinera ett aktivt skogsbruk med ett högt besökstryck?

Målgrupp:

Träffen riktar sig till dig som företrädare för skogsbolag och skogsägarorganisationer, rådgivare /virkesköpare, enskilda markägare med större innehav (över 100 ha), samt kommun- och myndighetsföreträdare (både politiker och tjänstemän).

Färdbeskrivning

Vid Kopphagens festplats i Länna, 18 km öster om Uppsala. Kör väg 282 från Uppsala, efter 18 km när du kommer till Länna sväng höger mot Edeby ryttargård, Ulvs-Väsby, etc. Kör 200 meter rakt fram, sväng höger vid parkering. Buss 809 från Uppsala hållplats Bruksgatan.

Kontakt

Sonja Preuss och Elin Qvarnström
E-post: skogsprogram.uppsala@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 30 00

Kostpreferenser och hjälpmedel

Kontakta eller meddela organisatören.

VAR:
Se färdbeskrivning ovan.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
18 maj 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte möjligt att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 18 maj klockan 23.59.

Kontakt