Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

10 maj 2022 klocka 13.00 - 14.00

Kvinnors utsatthet för människohandel och exploatering i rådande flyktingkris

En ledsen ung kvinna sitter på ett golv, kanske ett offer för trafficking.

Krig är en grogrund för organiserad brottslighet, som till exempel människohandel och exploatering. Det gäller såväl utnyttjande för sexuella ändamål som för arbetskraft, tiggeri och krigstjänst. Flyktingarna är i många fall lättrekryterade då de är i desperat behov av jobb, boende och trygghet. Varje erbjudande kan tyckas bättre än situationen man befinner sig i.

Ensamkommande och saknade barn samt kvinnor är särskilt utsatta för människohandel, övergrepp och sexuell exploatering i det kaos som uppstår när krig bryter ut och många människor flyr.

Du får ta del av hur svenska myndigheter arbetar för att förebygga och upptäcka utsatta personer. Du kommer att få kunskap och tips som hjälper dig i ditt arbete att upptäcka och hjälpa kvinnor som utsätts för människohandel och exploatering.

Målgrupp

Webbinariet vänder sig till yrkesverksamma och ideellt arbetande som möter eller kommer att möta kvinnor som nyligen kommit till Sverige.

Arrangörer

Webbinariet arrangeras av länsstyrelserna i Gävleborg, Uppsala och Västmanlands län.

Inledning
Länsstyrelsen

Jämställdhetsmyndighetens arbete med att upptäcka och förebygga människohandel och exploatering
Jämställdhetsmyndigheten

Migrationsverkets arbete med att upptäcka och förebygga människohandel och exploatering
Tony Walter – Regional samordnare för arbetet mot människohandel, Migrationsverket

Kvinnors utsatthet för människohandel och exploatering
Mikaella Matta Salinas och Anna Runesson – Regionskoordinatorer mot prostitution och människohandel

VAR:
Digitalt via Skype, länk skickas ut till de som anmält sig senast dagen innan
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
06 maj 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 6 maj klockan 23.59.

Har du frågor?

Om anmälan; kontakta Helena Svensson, Länsstyrelsen Uppsala,
E-post: helena.svensson@lansstyrelsen.se

Övriga frågor; Khali Polcer, Länsstyrelsen Gävleborg,
E-post: khali.polcer@lansstyrelsen.se

eller Linda Falk, Länsstyrelsen Västmanland,
E-post: linda.falk@lansstyrelsen.se

Kontakt