09 jun 2022 klocka 13.00 - 16.00

Länsgruppen mot mäns våld mot kvinnor bjuder in till träff med tema skyddade personuppgifter

Hjärta

Att skyddade personuppgifter röjs kan leda till allvarliga konsekvenser för våldsutsatta. Att verksamheter har kunskap om skyddade personuppgifter är avgörande för att kunna ge rätt stöd och bidra till att upprätthålla ett gott skydd för våldsutsatta. Därför vill vi bidra med en kunskapshöjande eftermiddag om skyddade personuppgifter; vad de innebär och hur de ska hanteras, men också hur det är att som våldsutsatt leva skyddat.

Under eftermiddagen kommer Katarina Löfven Karlsson från Skatteverkets sekretessgrupp informera om de olika nivåerna av skyddade personuppgifter; vad de innebär och hur de ska hanteras.

Lena Landén Jonas från Jämställdhetsmyndigheten berättar utifrån den nya rapporten ”Skyddade personuppgifter – oskyddade personer” om hur våldsutsatta kvinnor och barns livssituation försvåras av att leva med skyddade personuppgifter och vad som kan göras för att förbättra deras situation.

Vi vill även lyfta goda exempel på hur organisationer i länet praktiskt arbetar med hanteringen av skyddade personuppgifter.

Inbjudan riktar sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med våldsutsatta personer med skyddade personuppgifter inom kommun, region, myndighet och civilsamhällesorganisationer.

VAR:
Scandic Uplandia. Eftermiddagsfika ingår.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
05 maj 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte möjligtatt göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 5 maj klockan 23.59.

Kontakt