Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

08- 09 nov 2022 klocka 09.00 - 16.00

Grund- och fördjupnings­­dagar inom hedersrelaterat våld

Länsstyrelsen i Uppsala län, FoU Socialtjänst Projekt Kvinnofrid och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland välkomnar till grund- och fördjupningsdagar – med yrkesspecifik och tvärprofessionell samverkan.

Under två heldagar får du kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Vidare får du ta del av verktyg och arbetssätt om hur du kan ge stöd till barn, unga och vuxna som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Målgrupp

Insatsen riktar sig till yrkesverksamma inom förskola och skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, kommunjurister, polis och åklagare samt ideell sektor. En del av insatsen riktar sig även till chefer och HR inom respektive verksamhet samt politiker inom kommun och region.

Deltagande och uppföljning

Utbildningen kommer att följas upp i maj 2023. Syftet med uppföljningsdagen är att vidareutveckla arbetet som pågått sen utbildningsdagarna med fokus på den egna kommunen eller organisationen. Det är fördelaktigt om du som deltar har förankrat ditt deltagande med din chef eller arbetsledare.

För att ta del av insatsens olika delar behöver du medverka på grundutbildningen, det går exempelvis inte att delta endast en av dagarna. Informationspass till chefer och politiker undantaget.

Ett detaljerat program kommer skickas ut till dig som deltar.

Dag 1

  • Grundutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor
  • Information om befintlig och ny lagstiftning på området
  • Motverka bortförandet av barn och/eller barn som kvarhålls utomlands mot sin vilja

Dag 2

  • Yrkesspecifik fördjupningsutbildning för förskola och skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och åklagare samt ideell sektor
  • Fördjupat arbete gällande myndighetsgemensam vägledning mot hedersrelaterat våld och förtryck
  • Informationspass till chefer och politiker – Fokus på att skapa förutsättningar för fortsatt arbete samt skyldigheter ur ett arbetsgivarperspektiv

Uppföljningsdag

Gemensam uppföljningsdag sker under våren 2023 tillsammans med chefer och politiker.

Kontakt

E-post: Veronica Wahlström
Telefon: 018-727 83 14

E-post: Ida Jansson
Telefon: 010-223 33 55

Varmt välkommen!

VAR:
Digitalt (länk och ytterligare information skickas ut inför utbildningsdagarna)
KOSTNAD:
Ingen kostnad. Vid förhinder kan plats överlåtas till kollega vilket ska förmedlas före utbildningsdagarna till arrangören.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
30 sep 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 30 september klockan 23.59.


Kontakt