• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

08- 09 nov 2022 klocka 09.00 - 16.00

Grund- och fördjupnings­­dagar inom hedersrelaterat våld

Länsstyrelsen i Uppsala län, Region Uppsala, FoU Socialtjänst Projekt Kvinnofrid och Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland välkomnar till grund- och fördjupningsdagar – med yrkesspecifik och tvärprofessionell samverkan.

Under två heldagar får du kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Vidare får du ta del av verktyg och arbetssätt om hur du kan ge stöd till barn, unga och vuxna som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Målgrupp

Insatsen riktar sig till yrkesverksamma inom förskola och skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, kommunjurister, polis och åklagare samt ideell sektor. En del av insatsen riktar sig även till chefer och HR inom respektive verksamhet samt politiker inom kommun och region.

Deltagande och uppföljning

Utbildningen kommer att följas upp i maj 2023. Syftet med uppföljningsdagen är att vidareutveckla arbetet som pågått sen utbildningsdagarna med fokus på den egna kommunen eller organisationen. Det är fördelaktigt om du som deltar har förankrat ditt deltagande med din chef eller arbetsledare.

För att ta del av insatsens olika delar behöver du medverka på grundutbildningen, det går exempelvis inte att delta endast en av dagarna. Informationspass till chefer och politiker undantaget.

Gemensam uppföljningsdag sker under våren 2023 tillsammans med chefer och politiker.

Dag 1

  • Grundutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor
  • Information om befintlig och ny lagstiftning på området
  • Motverka bortförandet av barn och/eller barn som kvarhålls utomlands mot sin vilja
  • Informationspass till chefer och politiker – Fokus på att skapa förutsättningar för fortsatt arbete samt skyldigheter ur ett arbetsgivarperspektiv

Dag 2

  • Yrkesspecifik fördjupningsutbildning för förskola och skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och åklagare samt ideell sektor
  • Fördjupat arbete gällande myndighetsgemensam vägledning mot hedersrelaterat våld och förtryck

Program 8 november

08:30-09:00 Teknisk incheckning

09:00-09:15 Inledning - Länsstyrelsen Uppsala län, FoU Socialtjänst Projekt Kvinnofrid, Region Uppsala

Issis Melin, sakkunnig Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck hälsar välkomna

09:15-10:00 Hedersrelaterat våld och förtryck med fokus utsatthet - Christina Malmqvist, sakkunnig

10:00-10:10 Paus

10:10-11:00 Hedersrelaterat våld och förtryck med fokus utsatthet - Christina Malmqvist, sakkunnig

11:00-11:15 Paus

11:15-12:00 Lagskärpningar 1 juli 2020 och 2022 - Anneli Moini, sakkunnig

12:00-13:00 Lunch

13:00-14:00 Samverkan - från ord till handling - Petra Blom, sakkunnig

14:00-14:15 Paus

14:15-15:15 Barn och vuxna som kvarhålls utomlands mot sin vilja - utrikesdepartementet

15:00-15:30 Avslutning och frågor

Program 9 november

08:30-09:00 Teknisk incheckning

09:00-09:15 Inledning och presentation av dagens program - Christina Malmqvist, sakkunnig

09:15-09:45 Film "När mörkret faller"

09:45-10:00 Paus och gruppindelning

10:00-10:50 Workshop "När mörkret faller"

10:50-11:00 Paus

11:00-12:00 Fortsättning workshop "När mörkret faller"

12:00-13:00 Lunch

13:00-14:45 Fördjupningsutbildning i yrkesgrupper inklusive paus

15:00-15:30 Panelsamtal/frågestund och avslutning - Issis Melin, Petra Blom, Christina Malmqvist och Anneli Moini, Nationella kompetensteamet

09:30-10:00 Teknisk incheckning

10:00-10:10 Inledning - Landshövding Göran Enander hälsar välkommen

10:10-11:00 Hedersrelaterat våld och förtryck med fokus på ansvar - Issis Melin sakkunnig Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

11:00-11:10 Paus

11:10-12:00 Fortsättning hedersrelaterat våld och förtryck samt avslutning

Kontakt

E-post: Veronica Wahlström
Telefon: 018-727 83 14

E-post: Ida Jansson
Telefon: 010-223 33 55

Varmt välkommen!

Var:
Digitalt (länk och ytterligare information skickas ut inför utbildningsdagarna)
Kostnad:
Ingen kostnad. Vid förhinder kan plats överlåtas till kollega vilket ska förmedlas före utbildningsdagarna till arrangören.
Sista anmälningsdag:
25 okt 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 25 oktober klockan 23.59.

Kontakt