21 apr 2022 klocka 08.30 - 15.30

Tematräff för detalj- och översikts­planehandläggare

Dagvatten, brunn

Länsstyrelsen välkomnar kommunernas detalj- och översiktsplanehandläggare till en fysisk tematräff.

Den 21 april anordnar länsstyrelsen tematräff för kommunernas detalj- och översiktsplanehandläggare. Programmet är tillsvidare preliminärt men dagen kommer vara uppdelat på ett förmiddagspass med temat miljökvalitetsnormer för vatten och ett eftermiddagspass där Boverket kommer och informerar om digitala detaljplaner.

Preliminärt program för dagen

8:30 – 9:00 Mingel med kaffe.

9.00 – 9.15 Inledning. Asmah Ismaal, Tf. chef för plan – och bostadsenheten, Länsstyrelsen i Uppsala län.

9:15 – 10.00 MKN Ytvatten. Vilhelm von Unge, miljöstrategienheten, Länsstyrelsen i Uppsala län.

10.00 – 10.45 MKN Grundvatten, Carola Lindeberg, SGU.

10.45 - 11.00 Paus.

11.00 - 11.30 Vilka hänsyn krävs i strandnära lägen. Helena Stenemo, enheten för vatten- och naturtillsyn, Länsstyrelsen i Uppsala län.

11.30 - 11.40 Information om Direktiv 2021:92. Anna Silver, plan – och bostadsenheten, Länsstyrelsen i Uppsala län.

11.40 - 12.00 Avrundning . Gunilla Lindgren, miljöstrategienheten, Länsstyrelsen i Uppsala län.

12:00 – 13:00 Lunch.

13:00 – 15:00 Boverket informerar om Föreskrifter för detaljplan och planbeskrivning – digitala detaljplaner. Passet innehåller en fikapaus.

Moderator: Gunilla Lindgren miljöstrategienheten, Länsstyrelsen i Uppsala län.

Frågor ryms i anslutning till varje pass

Kostpreferenser och hjälpmedel

Kontakta eller meddela organisatören.

VAR:
Clarion Collection Hotel, Storgatan 30 i Uppsala.
KOSTNAD:
500 kr med lunch (exkl. moms).
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
06 apr 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till någon annan.

Det är inte möjligt att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 6 april klockan 23.59.

Kontakt