Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

11 maj 2022 klocka 12.00 - 13.00

Inbjudan till lunchseminarium ”Barn som upplever våld – att bedöma omsorgsförmåga hos föräldrar som använder våld”

Ung flicka sitter på en säng med sin mobil och ser ut att må dåligt.

Maria Eriksson, professor i socialt arbete vid Marie Cederschiöld Högskola och medförfattare till SKRs skrift Barn som upplever våld – skrift till stöd för socialtjänsten, berättar om hur våld drabbar barn och hur socialtjänsten kan tänka kring bedömning av omsorgsförmåga hos föräldrar som använder våld.

Från och med den 1 augusti 2021 förändrades socialtjänstlagen och numera ska socialnämnden verka för att den som utsätter eller har utsatt en närstående – för våld eller andra övergrepp – ska ändra sitt beteende. Länsstyrelserna har fått i uppdrag att ta fram sådan information och vägledning. Detta seminarium, där vi särskilt belyser ansvaret för barn som upplever våld, är en del av det uppdraget. Seminariet arrangeras i samverkan mellan länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro län.

Syftet är att utifrån vägledningsuppdraget informera om hur socialtjänsten kan stödja barn som upplever våld och bedöma omsorgsförmåga hos våldsutövande föräldrar.

Vi vänder oss främst till chefer och handläggare inom socialtjänst och socialnämnder i Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland, Örebro och Dalarnas län. Övriga intresserade i mån av plats.

VAR:
Digital träff via Zoom. Länk skickas ut till anmälda deltagare i nära anslutning till dagen.
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
27 apr 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 27 april klockan 23.59.

Kontakt