28 mar 2022 klocka 10.30 - 12.00

Att styra och leda mot ett hållbart samhälle – med jämställdhet och jämlikhet som ingång

Bondgård

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Det är själva kärnan i det offentliga välfärdsuppdraget. Men hur tar vi oss dit? Välkommen till ett inspirationsseminarium om hur jämställdhet och jämlikhet kan bidra till det hållbara samhället.

I höstas bjöd länsstyrelserna i Mellansverige in till ett webbinarium med Gertrud Åström om perspektivträngsel och perspektivumgänge. På det här seminariet fortsätter vi diskussionen om möjliga lösningar för att styra och leda mot ett hållbart samhälle, bland annat genom SKR:s modell för att integrera jämställdhet och jämlikhet i styrning och ledning.

Målgrupp är förtroendevalda, chefer, strateger och utvecklingsledare inom mänskliga rättigheter, folkhälsa, jämställdhet etc.

Varmt välkommen!

Kontaktpersoner

Janni Bohman
Regional samordnare för mänskliga rättigheter och barnrätt
E-post: janni.bohman@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 33 48

Katarina Persson
Regional samordnare för jämställdhet
E-post: katarina.persson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 34 64

Hyra Tahiraj
Regional samordnare för funktionshinder och nationella minoriteter
E-post: hyra.tahiraj@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 34 75

VAR:
Digitalt via Skype – anslutningslänk till mötet mejlas ut fredag den 25 mars.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
21 mar 2022

Kontakt