Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

29 mar 2022 klocka 10.00 - 15.00

Nötköttsproduktion i kombination med att vara naturvårdare

Kossor

Dagens tema är bland annat om lönsam nötköttsproduktion i kombination med att vara naturvårdare.

På Löhammar ladugård har det bedrivits lantbruk av Hargs Bruk genom lantbrukarna Simone och Jakob Tufvesson sedan 2014. Verksamheten bedrivs med hjälp av moderna ladugårdsbyggnader. Lantbrukets huvudinriktning är dikoproduktion där dikorna med kalv befinner sig halva tiden av året på Hargs Bruks naturbetesmarker och andra halvan av året i stallarna vintertid.

Under dagen kommer experten Janica Krafft att ge oss fördjupande kunskap om slaktmognadsbedömning. Hur kan du på bästa sätt öka tillväxten på bete med bibehållen biologisk mångfald och på stall. Utöver detta genomför representanter från Gallaghers ett antal demonstrationsaktiviteter av vågutrustning och behandlingsbur från BS Agro.

Dagen börjar med en presentation från Jakob och Simone om motiven till att fortsätta med köttdjurproduktion och utveckla naturbetesmarker. Experten Janica Krafft från företaget Växa Sverige presenterar därfter om slaktmognadsbedömning, där alla deltagare är med. Efter det uppdelas deltagarna i två grupper där en av grupperna fortsätter med Janica och den andra gruppen följer BS Agro och representanter från Gallaghers, till demonstrationer av vågutrustning och behandlingsbur i ladugården. Under dagen byter grupperna plats.

Plats

Löhammar Gård 131, Hargsham (Google maps) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor

Inger Gauffin Carlsson, Upplandsbondens, tel: 0709587722, inger@upplandsbondens.se

Program

10.00 – 10.20 Samling och fika

10.20 – 10.30 Inledning Inger Gauffin Carlsson och Asnaketch Woldetensaye

10.30 – 10.45 Fredrik Lundqvist kommer att berätta lite om sin gård historia och miljöarbete

10.45 – 11.15 Föreläsning om slaktmognad rådgivaren, Jannica Krafft
Deltagarna uppdelas i två grupper

11.15 – 12.15 Hur på bästa sätt man kan öka tillväxten på bete med bibehållen
biologisk mångfald och på stall samt Uppfödningstider av djur samt en jämförelse mellan Upplandsbondens och övriga landet, Jannica Krafft (grupp1)

11.15 – 12.15 Demonstration av vågutrustning och behandlingsbur ute i ladugården BS Agro och representant från Gallagher (grupp 2)

12.15 - 13.00 Lunch (Upplandsbondens bjuder på lunch)

13.00 – 14.00 Hur på bästa sätt man kan öka tillväxten på bete med bibehållen
biologisk mångfald och på stall samt Uppfödningstider av djur samt en
jämförelse mellan Upplandsbondens och övriga landet, Jannica Krafft,
(grupp 2)

13.00 – 14.00 Demonstration av vågutrustning och behandlingsbur ute i ladugården
BS Agro och representant från Gallagher (grupp 1)

14.00 – 15.00 Fika med frågestund, diskussion och avslutning

Medverkande

  1. Jannica Krafft, Växa Sverige
  2. Fredrik Lundqvist, Löhammar Gård
  3. BS Agro och representant från Gallagher
  4. Inger Gauffin Carlsson, Upplandsbonden
  5. Asnaketch Woldetensaye, Länsstyrelsen i Uppsala län
VAR:
Löhammar Gård 131, Hargsham.
KOSTNAD:
Ingen kostnad, inklusive fika som projektet står för.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
27 mar 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte möjligt att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 27 mars klockan 23.59.
ÄtUppsala, EU
Länsstyrelsen, Upplandsbonden

Kontakt