Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

29 mar 2022 klocka 13.00 - 15.00

Lägesbild kommunala flyktingmottagandet – dialogmöte kring lägesbilden för 2021

Lägesbild kommunala flyktingmottagandet - Dialogmöte kring lägesbilden för 2020

Länsstyrelsen Uppsala län har av regeringen fått i uppdrag att fram en lägesbild av det kommunala flyktingmottagandet i länet. Lägesbilderna avser kommunernas beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända, asylsökande och ensamkommande barn och unga under 2021 (januari–oktober).

Som underlag till lägesbilderna har Länsstyrelsen Uppsala län skickat ut en enkät till kommuner och sammanställt enkätsvaren. Enkäten skickades ut under hösten 2021 och länsstyrelsen har rapporterat in lägesbilden den 20 januari.

Länsstyrelsen bjuder nu in de som är yrkesverksamma inom flyktingmottagandet i Uppsala län, i kommun såväl som vissa utvalda myndigheter som ingår i länsgrupp för integration och etablering, att ta del av den lägesbild som rapporterats in till regeringen från vårt län. Efter presentationen kommer länsstyrelsen att leda en diskussion där syftet är att deltagande aktörer får reflektera över den lägesbild som presenterats och komplettera samt fördjupa lägesbilden.

Lägesbilden består av olika tematiska områden och när du anmäler dig kommer du få välja ett av dessa områden för workshop-delen.

Målgrupp: Kommuner i Uppsala län samt deltagare i länsgrupp för integration och etablering, Region Uppsala, Migrationsverket, Försäkringskassan, SLU och Uppsala universitet.

Kontakt: Samron Dawit (kontaktuppgifter längst ned på sidan)

Program:

13.00–13.45 Inledning av länsstyrelsen och presentation av 2021 års lägesbild.

13.45–14.00 Paus.

14.00–15.00 Diskussion/workshop i tre olika grupper. I anmälan anger du vilken grupp du vill delta i.

VAR:
Skype
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
22 mar 2022

Anmäl dig

Kontakt