07 mar 2022 klocka 13.00 - 15.00

Våld i nära relationer och intellektuell samt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Hjärta

Länsgruppen mot mäns våld mot kvinnor bjuder den 7 mars in till en digital träff med fokus på våld i nära relationer och intellektuell samt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för våld i minst lika hög utsträckning som kvinnor generellt. Kvinnor med intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar brukar betraktas som särskilt sårbara. Även män med funktionsnedsättning är mer utsatta än andra personer.

Syftet med träffen är att få mer kunskap kring intellektuell och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt våld i nära relationer.

Målgrupp

Yrkesverksamma i Uppsala län - kommun, region/hälso- och sjukvård, myndighet och civilsamhälle som i sitt yrke arbetar mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer eller med funktionsrättsfrågor.

På träffen medverkar:

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet kommer att ge en övergripande bild av ämnet våld i nära relationer och funktionsnedsättning. Myndigheten har av regeringen nyligen fått ett uppdrag kring att inventera kunskapen kring våld mot personer med funktionsnedsättning.

FUB i Uppsala län

FUB Uppsala i Uppsala län som kommer berätta om arvfonsprojektet Relationer som funkar. Tillsammans med erfarenhetsexperter som har egen intellektuell funktionsnedsättning eller autism utforskar de hur personer med dessa diagnoser enklare ska kunna skapa, fördjupa och ta hand om sina nära relationer, på de sätt som de själva vill.

Stockholms tjejjour

Stockholms tjejjour har sedan 2020 drivit Irisprojektet som syftar till att öka kunskapen om tjejer med NPF (Neuropsykiatriska funktionsvariationer eller -nedsättningar) inom jourrörelsen och andra stödverksamheter samt erbjuda individanpassat stöd för tjejer med NPF.

Program

13:00 Länsstyrelsen Uppsala län hälsar välkommen
Mäns våld mot kvinnor
Funktionsrättsuppdraget

13:15 Myndigheten för delaktighet

13:45 Paus

14:00 FUB i Uppsala län

14:30 Stockholms tjejjour

15:00 Avslutning

VAR:
Träffen genomförs digitalt. Länk kommer skickas ut till anmälda personen innan kursen.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
03 mar 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte möjligtatt göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 3 mars klockan 23.59.

Kontakt